Liên kết cố định – LearnDash Permalinks (URLs)

Liên kết cố định #

Permalinks xác định cách WordPress chọn các URL để sử dụng cho các loại nội dung khác nhau trên trang web của bạn. LearnDash cung cấp cài đặt liên kết cố định bổ sung để cho phép bạn tùy chỉnh cách cấu trúc URL của mình cho các khóa học, bài học, chủ đề và câu đố.

Nếu bạn đang sử dụng nhãn tùy chỉnh (Custom labels), chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật cài đặt liên kết cố định LearnDash để khớp với nhãn của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn định tùy chỉnh liên kết cố định LearnDash của mình, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên làm điều đó một lần khi bắt đầu thiết lập. Thay đổi liên kết cố định của bạn nhiều lần hoặc sau khi bạn đã tạo một loạt nội dung, có thể dẫn đến liên kết bị hỏng và lỗi 404.

Liên kết cố định mặc định #

Theo mặc định, nội dung LearnDash của bạn sẽ sử dụng các URL sau:

  • Courses: https://yoursite.com/courses/course-name/
  • Lessons: https://yoursite.com/lessons/lesson-name/
  • Topics: https://yoursite.com/topic/topic-name/
  • Quizzes: https://yoursite.com/quizzes/quiz-name/

Tùy chỉnh liên kết cố định #

Bạn có thể tùy chỉnh một phần của URL ngay sau https://yoursite.com/.

Giả sử bạn đang sử dụng các nhãn tùy chỉnh sau:

  • Courses → Tracks
  • Lessons → Modules
  • Topics → Lessons
  • Quizzes → Tests

Cũng giả sử bạn muốn sử dụng phiên bản số ít của từng nhãn tùy chỉnh trong URL của mình. Ví dụ, thay vì yoursite.com/tracks/track-name/ , bạn muốn yoursite.com/track/track-name/. Đây là cách bạn thiết lập điều này trong cài đặt liên kết cố định.

Cách tùy chỉnh liên kết cố định cho khóa học LearnDash #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > Settings > Permalinks

Cuộn xuống LearnDash Permalinks > Cập nhật văn bản trong mỗi trường thành cấu trúc URL mong muốn của bạn

LearnDash Permalinks

Nếu bạn đang sử dụng danh mục và / hoặc thẻ cho các khóa học, bài học hoặc chủ đề của mình, bạn cũng có thể thay đổi các liên kết cố định đó.

Cuộn xuống LearnDash Taxonomy Permalinks > Cập nhật văn bản trong mỗi trường thành cấu trúc URL mong muốn của bạn

Category & Tag Permalinks

Nested URLs – URL lồng nhau #

Các URL lồng nhau sẽ cấu trúc lại các URL bài học, chủ đề và câu đố để chúng được lồng ghép theo thứ bậc trong URL khóa học.

Đây là URL chủ đề mặc định (với các URL lồng nhau đã TẮT):

https://yoursite.com/topic/topic-name/

Khi các URL lồng nhau được BẬT, URL sẽ trở thành:

https://yoursite.com/courses/course-name/lessons/lesson-name/topic/topic-name/

Lưu ý: Nếu Shared Course Steps được bật trong Course Settings, các URL lồng nhau là bắt buộc và sẽ được bật tự động.

* Chú ý nhấn nút Lưu thay đổi (Save Changes) để lưu các tùy chỉnh của bạn

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.