Cài đặt chung – LearnDash General Settings

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Settings > Tab ‘General Settings’

Tab General chứa phần lớn cài đặt chung của LearnDash. Nó được tổ chức thành các phần sau.

Design & Content Elements – Các yếu tố thiết kế & nội dung #

Thay đổi giao diện của Hệ thống quản lý học tập của bạn vơi các mục sau:

Design & Content Elements

Active Template: Mẫu hiện hoạt xác định cách các phần tử LearnDash của bạn (khóa học, bài học, chủ đề, câu đố, v.v.) sẽ xuất hiện với người dùng. Mặc dù chủ đề WordPress của bạn vẫn kiểm soát giao diện của toàn bộ trang web của bạn (đầu trang, chân trang, các trang, bài đăng trên blog, v.v.), cài đặt này kiểm soát thiết kế và bố cục của các thành phần khóa học của bạn. Hiện tại có hai lựa chọn:

 • Legacy: Thiết kế LearnDash ban đầu được sử dụng trên tất cả các phiên bản của LearnDash cho đến & bao gồm cả phiên bản 2.6 (về cơ bản, mọi thứ trước 3.0). Nếu bạn đang sử dụng phiên bản LearnDash trước 3.0, bạn có thể nâng cấp lên LearnDash 3.0 một cách an toàn và bạn sẽ vẫn sử dụng chủ đề Kế thừa.
 • LearnDash 3.0: Một thiết kế cập nhật được phát hành với phiên bản 3.0 của LearnDash, bao gồm các tính năng đăng nhập và đăng ký mới, cùng với chế độ tập trung để học tập không bị phân tâm. Được bật theo mặc định trên tất cả các bản cài đặt LearnDash mới của phiên bản 3.0 trở lên.

Accent Color: Màu chính được sử dụng trong toàn bộ chủ đề (các nút, mục tác vụ và điểm nổi bật).

Progress Color: Màu được sử dụng cho tất cả các hạng mục liên quan đến tiến độ thành công (hạng mục đã hoàn thành, chứng chỉ và thanh tiến trình).

Notifications, Warnings, …: Màu này được sử dụng khi có cảnh báo, thông báo quan trọng.

Focus Mode: Cung cấp trải nghiệm khóa học không bị phân tâm cho phép người dùng tập trung vào nội dung. Điều này áp dụng cho TẤT CẢ các khóa học.

Focus Mode
 • Focus Mode Content Width: Điều chỉnh chiều rộng tối đa của vùng nội dung trong Focus Mode. Các tùy chọn bao gồm:
  • Default (960px) – Recommended
  • Narrow (768px)
  • Wide (1180px)
  • Extra-wide (1600px)
  • Full-width

Login & Registration: Khi hoạt động, các mẫu LearnDash sẽ được sử dụng cho các trang đăng nhập và đăng ký của người dùng.

Logo Upload: Biểu trưng này sẽ xuất hiện trong biểu mẫu Đăng nhập Focus Mode và LearnDash khi được bật. Không bắt buộc.

Video Responsive CSS: Điều này sẽ làm cho video của bạn trong tiến trình video phản hồi nhanh. Tắt nếu bạn nhận thấy sự cố hiển thị video.

Global Pagination Settings – Cài đặt phân trang toàn cục #

Global Pagination Settings

Bất cứ khi nào bạn liệt kê tất cả các khóa học, bài học, chủ đề và / hoặc bài kiểm tra (courses, lessons, topics and/or quizzes) của mình, bạn có thể kiểm soát số lượng hiển thị trên trang cùng một lúc. Cài đặt phân trang chung của bạn kiểm soát đầu ra này, điều này ảnh hưởng đến tất cả các mã ngắn & tiện ích (shortcodes & widgets) con LearnDash, cũng như bảng nội dung chính được liệt kê trên trang khóa học.

Nếu bạn có nhiều mục hơn số bạn nhập ở đây, phân trang sẽ được hiển thị ở cuối danh sách.

Theo mặc định, mọi thứ trong phần này mặc định là 20 mục mỗi trang. Bạn có thể thay đổi nó thành bất kỳ số nào bạn muốn hoặc nhập 0 để tắt phân trang và hiển thị tất cả các mục.

 • WP Profile: Cài đặt này sẽ trở thành cài đặt mặc định cho tất cả các khóa học, mã ngắn và tiện ích. Nếu bạn muốn thay đổi điều này theo từng khóa học, bạn có thể ghi đè nó trong cài đặt hiển thị khóa học (course display settings)

Các cài đặt sau trên mỗi trang áp dụng cho hồ sơ người dùng trong khu vực quản trị WordPress (Thành viên> Tất cả thành viên, nhấp vào “Chỉnh sửa”), cũng như các tiện ích LearnDash hiển thị thông tin khóa học và bài kiểm tra.

 • Course progress per page: Trong Thông tin khóa học, hãy tìm phần có tên “Chi tiết tiến trình khóa học:” (“Course progress details:”). Điều này kiểm soát số lượng các khóa học được hiển thị tại một thời điểm.
 • Quizzes per page: Trong Thông tin khóa học, hãy tìm phần có tên “Bạn đã thực hiện các câu đố sau:” (“You have taken the following quizzes:”). Điều này kiểm soát số lượng câu đố được hiển thị tại một thời điểm.

Cài đặt sau áp dụng khi chỉnh sửa một bài kiểm tra.

 • Backend Question Widget: Cài đặt này xác định số lượng câu hỏi được hiển thị trong metabox trên màn hình chỉnh sửa câu hỏi. Miễn là bạn đang sử dụng trình tạo bài kiểm tra, cài đặt này sẽ không quan trọng và chỉ có thể để ở giá trị mặc định.

Những điều sau áp dụng cho các mã ngắn và widget:

 • Shortcodes & Widgets: Cài đặt này xác định số lượng một loại thông tin cụ thể được hiển thị tại một thời điểm trên các widget và mã ngắn, bao gồm cả widget ‘courseinfo‘. Cài đặt này có thể được ghi đè riêng bằng cách thêm thuộc tính vào các mã ngắn cụ thể.

Admin User Settings – Cài đặt người dùng quản trị #

Admin User Settings

Cài đặt người dùng quản trị xác định cách quản trị viên trang web của bạn sẽ được đối xử như thế nào khi họ điều hướng qua một khóa học. Các cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả người dùng đã được chỉ định vai trò Quản trị viên.

 • Course Auto-Enrollment: Bật cài đặt này để cấp cho quản trị viên quyền truy cập tự động vào tất cả các khóa học. Nếu bạn muốn yêu cầu quản trị viên đăng ký (giống như những người khác trên trang web của bạn), hãy tắt cài đặt này.
 • Bypass Course Limits: Bật cài đặt này để cho phép quản trị viên truy cập nội dung khóa học theo bất kỳ thứ tự nào và bỏ qua tất cả các giới hạn về tiến trình và / hoặc quyền truy cập mà bạn có thể đã đặt cho khóa học. Tắt cài đặt này để buộc quản trị viên điều hướng nội dung khóa học chính xác như cách bạn đã thiết lập.
 • Include in Reports: Bật cài đặt này để bao gồm hoạt động khóa học của quản trị viên trong tất cả báo cáo LearnDash, bao gồm cả ProPanel. Tắt cài đặt này để loại trừ hoạt động của quản trị viên trong báo cáo.

REST API Settings – Cài đặt REST API #

REST APIchủ yếu dành cho các nhà phát triển. Nếu bạn không biết REST API là gì, bạn có thể để các cài đặt này ở giá trị mặc định của chúng.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.