Trạng thái giới thiệu

Mỗi lần giới thiệu được tạo, nó sẽ được gán một trạng thái. Có thể chỉ định bốn giá trị:

  • Đang chờ xử lý – Đây là giới thiệu đã được tạo nhưng chưa được xác nhận
  • Chưa thanh toán – Đây là giới thiệu đã xác nhận đang chờ được thanh toán cho cộng tác viên
  • Bị từ chối – Đây là giới thiệu đã bị từ chối
  • Có trả tiền – Đây là giới thiệu đã được trả cho cộng tác viên

Tất cả các giới thiệu bắt đầu với trạng thái Đang chờ xử lý và sau đó được cập nhật lên một trong ba trạng thái khác khi các sự kiện cụ thể xảy ra. Một giới thiệu đang chờ xử lý có nghĩa là nó đang chờ được xác nhận là hợp lệ. Giới thiệu được xác nhận khi đơn đặt hàng trong nền tảng Thương mại điện tử được hoàn thành.

Giới thiệu được đánh dấu là bị từ chối khi đơn đặt hàng tương ứng trong nền tảng Thương mại điện tử được hoàn lại hoặc xóa. Trong Cộng tác viên → Cài đặt → Khác, có một tùy chọn để tự động đánh dấu các giới thiệu là  Bị từ chối  khi đơn đặt hàng được hoàn lại hoặc xóa. Nếu được bật, AffiliateWP sẽ đánh dấu các giới thiệu là  Bị từ chối  cho bạn. Nếu bị vô hiệu hóa hoặc nền tảng Thương mại điện tử của bạn không được hỗ trợ đầy đủ, các giới thiệu sẽ cần bị từ chối theo cách thủ công.

Giới thiệu được đánh dấu là Chưa thanh toán  khi đơn đặt hàng hoặc đăng ký tương ứng được hoàn thành trong Thương mại điện tử hoặc nền tảng thành viên của bạn. Sau khi được đánh dấu là  Chưa thanh toán , giới thiệu được coi là  kiếm được  và phải được thanh toán cho cộng tác viên.

Người giới thiệu nhận được trạng thái Đã trả tiền  ngay sau khi họ được thanh toán cho cộng tác viên. Sau khi được đánh dấu là  Trả phí , giới thiệu được coi là đã đóng và không có thay đổi trạng thái nào khác được áp dụng cho nó.

Lưu ý: Khi trạng thái của giới thiệu là Đang chờ xử lý , nó sẽ không  chuyển đổi mục Lượt truy cập để hiển thị là đã chuyển đổi hoặc xuất hiện trong giới thiệu khu vực cộng tác viên hoặc được đưa vào bất kỳ thống kê báo cáo nào. 

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.