Tại sao tôi không thể chỉnh sửa một số trường trên biểu mẫu đăng ký cộng tác viên?

Bạn có thể nhận thấy rằng một số trường dường như không thể chỉnh sửa (chỉ đọc) trên biểu mẫu đăng ký cộng tác viên của bạn. 

Các trường này là:

  1. Địa chỉ email
  2. tên tài khoản
  3. Mật khẩu

Vậy tại sao tôi không thể thay đổi những điều này?

Lý do bạn không thể thay đổi những điều này là bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng WordPress. Tài khoản người dùng WordPress của bạn đã có địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu. Để đăng ký làm cộng tác viên mới, chỉ cần điền vào phần còn lại của các trường và nhấp vào Gửi . Để xem biểu mẫu đăng ký đầy đủ với tất cả các trường có sẵn, hãy đăng xuất, sau đó quay lại trang đăng ký liên kết.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.