Làm cách nào để tạo liên kết / URL giới thiệu cộng tác viên?

Liên kết / URL giới thiệu cộng tác viên là URL mà cộng tác viên sử dụng để quảng bá trang web hoặc sản phẩm của bạn. Nó có ID của cộng tác viên hoặc tên người dùng được gắn vào URL để một cộng tác viên cụ thể có thể được theo dõi khi khách truy cập hoặc khách hàng truy cập trang web của bạn. Nếu khách hàng hoàn thành chuyển đổi thành công (tức là bán hàng hoặc gửi biểu mẫu), một giới thiệu sẽ được tạo và cộng tác viên sẽ được thưởng hoa hồng.

Có ba cách chính để tạo URL giới thiệu của cộng tác viên: 

  1. Cộng tác viên có thể thêm thủ công ID cộng tác viên của họ vào cuối bất kỳ URL hoặc trang sản phẩm nào trên trang web của bạn. Ví dụ:  http://mywebsite.com/product-1/?ref=123 . Xem tài liệu sau để biết thêm thông tin về URL cộng tác viên:  URL cộng tác viên
  2. Cộng tác viên có thể tạo URL giới thiệu của riêng họ từ Khu vực liên kết (khi họ đã đăng nhập) bằng cách dán URL trang từ bất kỳ trang nào trên trang web của bạn vào trường URL trang và nhấp vào “Tạo URL”. Hãy xem ảnh chụp màn hình của chúng tôi  để xem trình tạo URL giới thiệu cộng tác viên trong Khu vực liên kết.
  3. Hoặc, bạn có thể tự mình cung cấp các liên kết giới thiệu cộng tác viên đến các cộng tác viên của mình. Bạn chỉ cần thêm ID cộng tác viên của họ vào các URL mà bạn cung cấp cho họ.

Các cộng tác viên có thể chia sẻ các liên kết giới thiệu cộng tác viên của họ trên trang web của riêng họ, thông qua các tài khoản mạng xã hội của họ, trong email và bất kỳ nơi nào khác mà họ muốn quảng bá trang web của bạn. Hãy xem tài liệu của chúng tôi về  Chia sẻ URL / liên kết giới thiệu cộng tác viên để đọc thêm về cách các cộng tác viên có thể chia sẻ liên kết giới thiệu của họ.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.