Tùy chọn độ rộng phần đầu trang – Header Width & Inner Header Width

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Header.

Tại mục độ rộng Header (Header Width), toàn bộ phần đầu trang hiển thị bằng màu nền hoặc hình ảnh nền của bạn sẽ thay đổi tương ứng với các tùy chọn sau:

  • Đầy đủ (Full): trải dài toàn bộ chiều rộng của màn hình.
  • Contained: nằm trong vùng có chiều rộng bằng chiều rộng khung chứa (Container Width) của bạn.

Tại mục Chiều rộng bên trong Header (Inner Header Width), các tùy chọn ảnh hưởng đến khung chứa bên trong chứa nội dung của phần đầu trang như logo, tên website, khẩu hiệu… (logo, site title, tagline…). Có 2 tùy chọn sau:

  • Đầy đủ (Full): nội dung header kéo dài toàn bộ chiều rộng màn hình của bạn.
  • Contained: nội dung header nằm trong vùng có chiều rộng bằng chiều rộng khung chứa (Container Width) của bạn.

Lưu ý: Chiều rộng bên trong Header (Inner Header Width) chỉ thay đổi khi bạn chọn độ rộng Header (Header Width) là đầy đủ (Full).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.