Tùy chọn bố cục cụ thể và căn chỉnh phần đầu trang – Header Presets & Alignment

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Header.

Tại mục Header Presets, bạn có các tùy chọn cho bố cục phần đầu trang (header) của mình:

 • Hiện tại (Current): Bố cục đang sử dụng.
 • Mặc định (Default): Phần menu ở bên phải header.
 • Classic: Phần menu ở dưới header, luôn hiển thị phần khẩu hiệu (tagline).
 • Navigation Before: Phần menu ở trên header.
  • Menu trước – giữa (Navigation Before – Centered): Là biến thể của Navigation Before mà header căn lề chính giữa.
 • Navigation After: Phần menu ở dưới header.
  • Menu sau – giữa (Navigation Before – Centered): Là biến thể của Navigation After mà header căn lề chính giữa.
 • Menu trái (Navigation Left): Phần menu ở bên trái header.

Tại mục Căn lề Header (Header Alignment) bạn có thể chọn căn chỉnh header của mình sang trái, giữa hoặc phải (left, center or right).

Lưu ý:

 • Phần đầu trang (header) bao gồm: logo, tên website và khẩu hiệu (logo, site title & tagline). Thông thường chỉ có logo được hiện ở phần nhận dạng trang này, còn tên site và khẩu hiệu thường bị ẩn.
 • Tính năng căn lề header (Header Alignment) chỉ hoạt động khi bạn chọn bố cục phần đầu trang (Header Presets) là 1 trong các tùy chọn: Classic, Navigation Before hoặc Navigation After.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.