Tùy chọn độ rộng phần chân trang – Footer Widths

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Footer.

Có hai mục điều chỉnh độ rộng ở phần chân trang:

  • Độ rộng Footer (Footer Width): là độ rộng khung chứa bên ngoài của chân trang. Có 2 tùy chọn sau:
    • Đầy đủ (Full): Toàn bộ phần chân trang (footer) có chiều rộng bằng toàn bộ chiều rộng của màn hình.
    • Contained: Toàn bộ phần chân trang có chiều rộng bằng chiều rộng Container.
  • Inner Footer Width: là độ rộng của phần nội dung bên trong khung chứa. Nội dung là các tiện ích (widget) ở chân trang và khu vực bản quyền. Có 2 tùy chọn sau:
    • Đầy đủ (Full): Toàn bộ phần chân trang (footer) có chiều rộng bằng toàn bộ chiều rộng của Độ rộng footer (Footer Width).
    • Contained: Toàn bộ phần chân trang có chiều rộng bằng chiều rộng Container.
Footer Widths

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.