Thêm tài khoản liên kết mới

Việc thêm các cộng tác viên mới vào hệ thống, để họ có thể sử dụng các liên kết giới thiệu của mình và kiếm thu nhập từ giới thiệu, thật đơn giản. Quản trị viên trang web có thể thêm cộng tác viên theo cách thủ công, hoặc (nếu được bật) các cộng tác viên có thể tự đăng ký tài khoản. Tài khoản cộng tác viên được liên kết trực tiếp với tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu người dùng WordPress .

Thêm các cộng tác viên mới theo cách thủ công #

Nếu cộng tác viên mà bạn đang tạo cho một tài khoản đã có một tài khoản người dùng WordPress trên trang web của bạn, trước tiên đi đến Thàn viên → thêm thành viên mới và tạo tài khoản người dùng. Khi tài khoản người dùng được tạo, người dùng có thể được đăng ký làm cộng tác viên.

Để đăng ký tài khoản người dùng hiện tại làm cộng tác viên, hãy chuyển đến cộng tác viên → cộng tác viên và nhấp vào nút Thêm mới ở đầu màn hình:

Bạn sẽ thấy một biểu mẫu giống như sau:

Trong trường người dùng, bắt đầu nhập tên, email hoặc tên đăng nhập của tài khoản người dùng mà bạn muốn đăng ký làm đơn vị liên kết. Danh sách người dùng sẽ được hiển thị khớp với tên một phần bạn đã nhập:

Đơn giản chỉ cần nhấp vào tài khoản người dùng mà bạn đang đăng ký làm chi nhánh. Nếu bạn không nhận được kết quả phù hợp, bạn sẽ thấy thông báo ghi chú điều này cũng như trường Email người dùng sẽ xuất hiện. Điều này cho phép bạn đăng ký cộng tác viên mới với tư cách là người dùng WordPress mới trong khi vẫn ở trên màn hình này: 

Theo tùy chọn, bạn có thể đặt email thanh toán của cộng tác viên, tỷ lệ và loại hoa hồng giới thiệu, đồng thời thêm ghi chú về cộng tác viên nếu muốn. Email thanh toán sẽ được sử dụng trong tệp thanh toán giới thiệu và thường được liên kết với tài khoản PayPal (hoặc tương tự) của cộng tác viên. Cuối cùng, bạn có thể chọn hộp để ngăn email chấp nhận đơn đăng ký cộng tác viên được gửi đi cùng với đăng ký thủ công. 

Tỷ lệ giới thiệu và loại giới thiệu #

Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu là số tiền mà cộng tác viên sẽ kiếm được trên mỗi lần giới thiệu thành công. Bạn cũng có thể đặt loại giới thiệu nếu bạn muốn một cài đặt khác (tỷ lệ phần trăm so với tỷ lệ cố định) so với cài đặt bạn có trong cài đặt chung trong  cộng tác viên → Chung . Ví dụ: nếu điều này được đặt dưới dạng tỷ lệ phần trăm và bạn muốn cung cấp cho đơn vị liên kết 20% mỗi lần bán hàng thành công các liên kết cộng tác viên của họ đã tạo, bạn sẽ nhập 20 vào đây. Bạn không phải đặt một trong hai điều này nếu bạn muốn các chi nhánh của mình có số lượng và loại tỷ lệ toàn cầu.

Thêm người dùng WordPress mới #

Tài khoản cộng tác viên cũng có thể được đăng ký khi tạo thủ công tài khoản người dùng WordPress trên trang web của bạn trong  Người dùng → Thêm mới  bằng cách chọn hộp kiểm Bỏ qua email xác nhận và chọn hộp kiểm Thêm làm cộng tác viên:

Bạn cũng có thể chọn vô hiệu hóa email “Đơn đăng ký của cộng tác viên được chấp nhận” được gửi đến cộng tác viên nếu bạn đang thêm tài khoản của họ theo cách thủ công từ màn hình này.

Lưu ý: Các  hộp kiểm Thêm làm cộng tác viên và vô hiệu hóa email cộng tác viên sẽ chỉ hiển thị khi bạn chọn hộp Bỏ qua email xác nhận và nếu bạn chưa bật Tự động đăng ký người dùng mới trong  cộng tác viên → Cài đặt  → Khác . Nếu bạn đã bật cài đặt Tự động Đăng ký Người dùng Mới, tài khoản liên kết sẽ được tạo tự động khi bạn tạo tài khoản người dùng mới.

Nếu bạn muốn chuyển đổi một tài khoản người dùng hiện có thành một cộng tác viên, điều này cũng có thể được thực hiện từ màn hình Chỉnh sửa của người dùng. Đơn giản chỉ cần nhấp vào nút Đăng ký trong phần AffiliateWP phần như được hiển thị ở đây: 

Khi người dùng đã được thêm làm chi nhánh AffiliateWP, một số mục hữu ích bổ sung sẽ được hiển thị trong khu vực này. Trạng thái đăng ký sẽ thay đổi thành Đang hoạt động , ngoài ra bạn sẽ thấy các nút liên kết đến báo cáo của cộng tác viên đó và trang chỉnh sửa cộng tác viên của họ:

Cho phép các cộng tác viên tự đăng ký #

Nếu bạn muốn cho phép để các cộng tác viên đăng ký chính, đầu tiên cần cho phép đăng ký liên kết trong tab cài đặt Misc :

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.