Đặt tỷ lệ giới thiệu

Đặt tỷ lệ giới thiệu toàn cầu (mặc định) #

Tỷ lệ giới thiệu xác định số tiền mà chi nhánh kiếm được trên mỗi lần bán hàng mà họ tạo ra cho cửa hàng. Ví dụ: nếu một đơn vị liên kết tạo ra một lần bán hàng 100 đô la, số tiền giới thiệu của họ cho lần bán hàng sẽ là một tỷ lệ phần trăm của số đó.

Nếu tỷ lệ giới thiệu được đặt thành 20%, các chi nhánh sẽ nhận được 20 đô la cho đơn hàng 100 đô la.

Tỷ lệ giới thiệu toàn cầu (sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị liên kết) được đặt trong  Cộng tác viên → Cài đặt:

Đặt tỷ lệ giới thiệu cho mỗi đơn vị liên kết #

Nếu bạn muốn đặt tỷ lệ tùy chỉnh cho một đơn vị liên kết cụ thể, hãy chuyển đến  ộng tác viên  →  Cộng tác viên,  tìm kiếm cộng tác viên theo tên hoặc ID và nhấp vào tên của họ.

Nhập Tỷ lệ giới thiệu mà bạn muốn cộng tác viên đó kiếm được. Đặt tỷ lệ giới thiệu trên cơ sở mỗi cộng tác viên sẽ ghi đè lên tất cả các tỷ lệ giới thiệu khác.

Đặt tỷ lệ giới thiệu cho mỗi sản phẩm #

Tỷ lệ giới thiệu cũng có thể được đặt trên cơ sở mỗi sản phẩm (đối với một số tích hợp plugin Thương mại điện tử). Để biết tỷ lệ giới thiệu trên mỗi sản phẩm, hãy xem tài liệu thiết lập cho thương mại điện tử hoặc plugin thành viên mà bạn đang sử dụng trong phần Tích hợp .

Lưu ý: Nếu một cộn tác viên có tỷ lệ tùy chỉnh được chỉ định cho tài khoản của họ, tỷ lệ đó sẽ luôn được ưu tiên hơn tỷ lệ toàn cầu và trên mỗi sản phẩm.

Đặt tỷ lệ giới thiệu cho mỗi sản phẩm, theo cấp, toàn thời gian hoặc định kỳ #

Một số tiện ích bổ sung cũng có thể điều chỉnh cách tính tỷ lệ giới thiệu.

  • Đặt tỷ lệ giới thiệu cho mỗi sản phẩm, mỗi đơn vị liên kết với tiện ích bổ sung Giá sản phẩm đơn vị liên kết miễn phí: Thiết lập Giá sản phẩm cộng tác viên
  • Đặt tỷ lệ giới thiệu theo cấp để khuyến khích các chi nhánh của bạn với tiện ích bổ sung chuyên nghiệp Tỷ lệ liên kết theo cấp: Đặt Tỷ lệ liên kết theo cấp
  • Đặt tỷ lệ giới thiệu trọn đời cho phép các chi nhánh của bạn nhận được hoa hồng trên tất cả các giao dịch mua trong tương lai do khách hàng được liên kết thực hiện với tiện ích bổ sung chuyên nghiệp Hoa hồng trọn đời: Đặt Tỷ lệ hoa hồng trọn đời
  • Đặt tỷ lệ giới thiệu định kỳ cho các dịch vụ đăng ký và thanh toán định kỳ cho khách hàng với tiện ích bổ sung chuyên nghiệp Giới thiệu Định kỳ: Thiết lập Giới thiệu Định kỳ

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.