Sửa chuyên mục bài viết – Edit Post Catagory

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Bài viết (Posts) > Chuyên mục (Category)

Sửa nhanh #

Sửa nhanh chuyên mục

ở phần sửa nhanh, bạn có thể sửa tên danh mục, đường dẫn của danh mục. Sau khi sửa bạn ấn Lưu các thay đổi để lưu lại hoặc ấn Hủy để hủy chỉnh sửa.

Chỉnh sửa #

Để chỉnh sửa chuyên mục, bạn có thế ấn trực tiếp vào tên chuyên mục hoặc ấn vào Chỉnh sửa bên dưới tên chuyên mục.

Khi vào bên trong màn hình chỉnh sửa chuyên mục sẽ thao tác và làm việc giống như lúc Tạo mới Chuyên mục. Bạn chỉnh sưa theo ý của bạn sau đó ấn Cập nhật để lưu các thay đổi

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.