Kinh hoạt Bài tập – LearnDash Enable Assignments

Bài tập có thể được kích hoạt cho từng bài học và / hoặc chủ đề riêng lẻ trong khóa học của bạn. Chúng hoàn toàn không bắt buộc, nhưng cung cấp một cách bổ sung để theo dõi sự hiểu biết của người dùng về tài liệu khóa học.

Bài viết này sẽ giải thích cách bật tải lên bài tập để người dùng có thể gửi bài tập cho bạn xem xét. Nếu bạn đã làm điều này, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách quản lý bài tập.

Tổng quan #

Vì tính năng tải lên bài tập được bật trên cơ sở từng bài học và từng chủ đề, trước tiên bạn cần điều hướng đến bài học hoặc chủ đề mà bạn muốn yêu cầu gửi bài tập.

Đối với phần còn lại của bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng một bài học làm ví dụ, nhưng các hướng dẫn tương tự áp dụng cho các chủ đề.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Lessons

Nhấp vào bài học bạn muốn cho phép tải lên bài tập

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Trong Tùy chọn Hiển thị & Nội dung (Display & Content Options), hãy bật cài đặt Tải lên Bài tập (Assignment Uploads)

Lưu ý: Chỉ có thể bật tải lên bài tập nếu cả tiến trình video và bộ đếm thời gian làm bài học đều bị tắt.

Người dùng thấy gì #

Khi bạn bật tải lên bài tập, một hộp mới sẽ xuất hiện ở cuối trang bài học, bên dưới bất kỳ nội dung trang nào bạn đã thêm. Bằng cách này, bạn có thể bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho nhiệm vụ và giải thích bất kỳ yêu cầu nào bạn có, trước khi người dùng được trình bày với biểu mẫu tải lên.

Phần bài tập của trang sẽ bao gồm:

 • biểu mẫu tải lên (duyệt tìm tệp trên thiết bị của họ và tải tệp lên)
 • danh sách tất cả các bài tập đã tải lên
 • trạng thái của nhiệm vụ (được chấp thuận hay không)
 • điểm được trao cho mỗi bài tập (tùy chọn; hiển thị nếu được bật)
 • khả năng tải xuống các bài tập đã tải lên trước đó
 • khả năng tải lên các bài tập bổ sung (chỉ lên đến số lượng bạn chỉ định)
 • khả năng xóa bài tập (chỉ khi chúng chưa được phê duyệt)

Additional Settings – Cài đặt thêm #

Bạn có thể chỉ định chính xác loại tệp nào có thể được tải lên.

Nếu bạn để trống trường này, tất cả các loại tệp được phép mặc định của WordPress sẽ được chấp nhận. Để chỉ cho phép một số loại tệp nhất định:

 • Nhập từng loại tệp được phép vào hộp (không có đầu.)
 • Tách nhiều loại tệp bằng dấu phẩy
 • Viết hoa không ảnh hưởng đến các tệp được phép tải lên, nhưng viết hoa được phản ánh cho người dùng trên giao diện người dùng

(Các) loại tệp được chỉ định của bạn sẽ được liệt kê cho người dùng trong khu vực tải lên bài tập.

Ví dụ: nhập thông tin sau để chỉ cho phép các tệp Microsoft Word, Excel & PowerPoint: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx

File size limit – Giới hạn kích thước tệp #

Ngoài loại tệp, bạn cũng có thể chỉ định kích thước tệp tối đa được phép tải lên.

 • Nhập một số, theo sau là M (cho megabyte)

Ví dụ: để giới hạn tải lên 5 megabyte, hãy nhập 5M.

Giới hạn kích thước tệp đã chỉ định của bạn sẽ được hiển thị cho người dùng trong khu vực tải lên nhiệm vụ.

Lưu ý: Máy chủ web của bạn cũng đặt giới hạn kích thước tệp tối đa. Giới hạn dưới sẽ luôn được sử dụng. Nếu gặp sự cố khi nhận tải lên bài tập, bạn có thể liên hệ với máy chủ của mình và yêu cầu họ tăng kích thước tệp tải lên tối đa của bạn.

Points – Điểm #

Điểm là một cách tùy chọn để chấm điểm hoặc tính điểm, bài tập của bạn. Bạn có thể đặt tổng số điểm khả dụng mà người dùng có thể nhận được, sau đó chọn:

 • phê duyệt thủ công bài tập và nhập một lượng điểm cụ thể, hoặc
 • tự động phê duyệt bài tập ngay sau khi nó được tải lên và trao tổng số điểm hiện có

Nếu bạn muốn thưởng điểm cho người dùng khi họ gửi bài tập:

Bật nút bên cạnh Points

Nhập tổng số điểm có thể kiếm được cho một bài tập đã nộp

Grading Type – Cách chấm điểm #

Có hai tùy chọn về cách phân loại bài tập:

 • Auto-approve (mặc định)
  Không cần chấm điểm hoặc phê duyệt. Bài tập sẽ được tự động phê duyệt và điểm đầy đủ sẽ được thưởng.
 • Manually approve
  Quản trị viên hoặc trưởng nhóm phải phê duyệt nhiệm vụ. Bài học không thể được hoàn thành cho đến khi bài tập được phê duyệt.

Nếu bạn chọn phê duyệt thủ công một nhiệm vụ, bạn có các tùy chọn bổ sung:

Limit number of uploaded assignments – Giới hạn số lượng bài tập đã tải lên #

Theo mặc định, người dùng có thể tải lên số lượng tệp không giới hạn. Nhập một số vào hộp để chỉ định số lượng tệp tối đa mà người dùng có thể tải lên cho bài tập này.

 • Để trống không giới hạn (mặc định)

Khi đạt đến giới hạn này, biểu mẫu tải lên sẽ bị xóa và người dùng không thể tải lên bất kỳ tệp nào nữa.

Allow file deletion – Cho phép xóa tệp #

Bật tùy chọn này để cho phép người dùng xóa các tệp đã tải lên của họ. Người dùng sẽ được hiển thị với một biểu tượng xóa bên cạnh bài tập.

 • Điều này chỉ có thể thực hiện cho đến khi nhiệm vụ được phê duyệt
 • Nhấp vào biểu tượng đó sẽ xóa tệp ngay lập tức và vĩnh viễn

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.