Trình tạo bài kiểm tra – LearnDash Quiz Builder

Trình tạo bài kiểm tra LearnDash cung cấp một cách nhanh chóng, trực quan để thêm, chỉnh sửa, di chuyển và xóa tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra của bạn. Bài viết này giải thích cách sử dụng mọi khía cạnh của trình tạo câu hỏi để giúp việc tạo câu hỏi và quản lý câu hỏi trở nên dễ dàng.

Lưu ý: Trình tạo bài kiểm tra được bật theo mặc định, nhưng nếu bạn không thấy nó khi chỉnh sửa bài kiểm tra của mình, hãy kiểm tra kỹ xem nó đã được bật trong cài đặt chung bài kiểm tra của bạn chưa.

Access the Quiz Builder – Truy cập Trình tạo bài kiểm tra #

Có một số cách để bạn có thể truy cập vào trình tạo bài kiểm tra LearnDash.

For Existing Quizzes – Với những bài kiểm tra hiện có #

Nếu bạn đã tạo một bài kiểm tra:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes > tab “Settings”

Di chuột qua một bài kiểm tra hiện có

Nhấp vào liên kết “Builder

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào tiêu đề bài kiểm tra hoặc liên kết “Chỉnh sửa” (Edit) để hiển thị trang “Chỉnh sửa bài kiểm tra” (Edit Quiz). Khi ở đó, hãy nhấp vào tab “Builder” trong thanh điều hướng trên cùng.

Creating Your First Quiz? – Tạo bài kiểm tra đầu tiên của bạn? #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes > tab “Settings”

Nhấp vào nút “Thêm mới” (Add new)ở đầu trang

Nhấp vào tab “Builder” trong thanh điều hướng trên cùng

Quiz Builder Overview – Tổng quan về trình tạo câu hỏi #

Ở đầu trình tạo bài kiểm tra, bạn sẽ thấy:

“Collapse All”

 • Tổng số câu hỏi trong bài kiểm tra
 • Liên kết đến câu hỏi “Mở rộng tất cả” (Expand All) hoặc “Thu gọn tất cả” (Collapse All)
 • Điều này cho phép bạn xem nhanh tất cả các câu hỏi và câu trả lời, đồng thời sắp xếp lại, thêm hoặc xóa các câu hỏi một cách nhanh chóng hơn
 • Liên kết “Hoàn tác” (Undo) để hoàn tác mọi thay đổi không mong muốn mà bạn đã thực hiện

Sau đó, bạn sẽ thấy tất cả các câu hỏi của mình. Đây là nơi bạn sẽ dành phần lớn thời gian để xây dựng bài kiểm tra của mình.

Add Questions to Your Quiz – Thêm câu hỏi vào bài kiểm tra của bạn #

Có nhiều cách để thêm câu hỏi bằng trình tạo câu hỏi. Điều này sẽ phụ thuộc vào một số điều:

 • nếu bạn đang chia sẻ câu hỏi qua nhiều bài kiểm tra và muốn thêm những câu hỏi hiện có
 • nếu bạn đang thêm câu hỏi hoàn toàn mới
 • sở thích cá nhân

New Questions – Câu hỏi mới #

Để thêm một câu hỏi hoàn toàn mới vào một bài kiểm tra:

Ở cuối trình tạo bài kiểm tra, nhấp vào liên kết + Câu hỏi mới (+ New Question)

Nhập tên câu hỏi của bạn (chỉ sử dụng nội bộ)

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Thêm câu hỏi” (Add Question)

Existing Questions – Câu hỏi hiện có #

Tất cả các câu hỏi hiện có của bạn có thể được tìm thấy trong hộp “Câu hỏi” (Questions) ở thanh bên. Theo mặc định, các câu hỏi gần đây nhất của bạn được hiển thị, nhưng bạn có thể nhấp vào “Xem tất cả” (View all) để xem tất cả các câu hỏi hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm một câu hỏi cụ thể theo tiêu đề của nó.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy hộp câu hỏi được mô tả bên dưới, hãy nhấp vào biểu tượng vài đặt để hiển thị thanh bên.

Có nhiều cách để thêm các câu hỏi hiện có.

Thêm một câu hỏi: Di ​​chuột qua một câu hỏi trong hộp câu hỏi và nhấp vào nút “Thêm” (Add). Điều này sẽ thêm câu hỏi vào cuối bài kiểm tra của bạn.

Thêm nhiều câu hỏi: Chọn hộp kiểm bên cạnh nhiều câu hỏi, sau đó nhấp vào nút “Thêm câu hỏi đã chọn” (Add Selected). Điều này sẽ thêm tất cả các câu hỏi đã chọn vào cuối bài kiểm tra của bạn.

Kéo và thả: Nếu bạn muốn thêm câu hỏi vào một vị trí cụ thể trong bài kiểm tra của mình, bạn có thể nhấp và giữ chuột, kéo câu hỏi vào trình tạo bài kiểm tra ở vị trí bạn muốn, sau đó thả ra. Điều này sẽ đặt câu hỏi vào vị trí được chỉ định của bạn trong bài kiểm tra.

Edit Questions – Chỉnh sửa câu hỏi #

Các câu hỏi có một số phần khác nhau đối với chúng, vì vậy chúng ta hãy đề cập đến từng lĩnh vực một.

Question Title – Tiêu đề Câu hỏi #

Giống như chúng tôi đã đề cập trước đây, tiêu đề chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ, nhưng nó có thể cực kỳ hữu ích cho quản trị viên trong việc tìm / chỉnh sửa các câu hỏi trên chương trình phụ trợ.

Để chỉnh sửa tiêu đề câu hỏi trong trình tạo bài kiểm tra:

Di chuột qua câu hỏi có tiêu đề bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào biểu tượng bút chì

Chỉnh sửa tiêu đề

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Lưu” (Save)

Đối với tất cả các chỉnh sửa khác đối với câu hỏi hoặc câu trả lời của nó, bạn cần mở rộng câu hỏi bằng cách nhấp vào mũi tên xuống màu xanh lam ở bên phải. Ngoài ra, bạn có thể mở rộng tất cả các câu hỏi cùng một lúc bằng liên kết “Mở rộng Tất cả” (Expand All) ở đầu trình tạo câu hỏi.

Question – Câu hỏi #

Để chỉnh sửa văn bản thực tế của câu hỏi:

Bên cạnh Câu hỏi (Question), nhấp vào biểu tượng bút chì

Chỉnh sửa câu hỏi của bạn

Nhấp vào nút “Lưu” (Save)

Answers – Câu trả lời #

Việc chỉnh sửa câu trả lời trong trình tạo câu hỏi sẽ tùy thuộc vào loại câu hỏi. Các loại khác nhau có các tùy chọn khác nhau. Ngay sau khi bạn chọn loại câu hỏi, các tùy chọn câu trả lời của bạn sẽ cập nhật bên dưới.

Add Answers – Thêm câu trả lời #

Các loại câu hỏi sau cung cấp khả năng để bạn thêm nhiều hơn một câu trả lời:

 • sự lựa chọn duy nhất
 • nhiều lựa chọn
 • sắp xếp
 • sắp xếp ma trận

Đối với những loại câu hỏi này, bạn có thể thêm câu trả lời mới trực tiếp trong trình tạo.

Nhấp vào liên kết + Câu trả lời mới (+ New Answer)

Nhập câu trả lời mới của bạn

Nhấp vào nút “Thêm câu trả lời” (Add Answer)

Edit Answers – Chỉnh sửa câu trả lời #

Việc chỉnh sửa câu trả lời sẽ trông khác nhau, tùy thuộc vào loại câu hỏi. Tuy nhiên, tất cả các câu trả lời & tùy chọn trả lời có thể được chỉnh sửa trong trình tạo bài kiểm tra bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì.

Dưới đây là một ví dụ chỉnh sửa câu trả lời cho một câu hỏi lựa chọn duy nhất:

Select Correct Answers – Chọn câu trả lời đúng #

Đối với câu hỏi lựa chọn đơn và câu hỏi trắc nghiệm, bạn có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời đúng.

Ở bên phải của mỗi câu trả lời, bạn sẽ thấy tùy chọn “Đúng” (“Correct”)

Đối với các câu hỏi lựa chọn đơn, hãy chọn một nút radio tương ứng với câu trả lời đúng

Đối với các câu hỏi trắc nghiệm, hãy chọn mỗi hộp kiểm tương ứng với một câu trả lời đúng

(Các) câu trả lời đúng được in đậm trong trình tạo bài kiểm tra.

Move Answers – Di chuyển câu trả lời #

Các loại câu hỏi sau chứa các câu trả lời có thể được sắp xếp lại:

 • sự lựa chọn duy nhất
 • nhiều lựa chọn
 • sắp xếp
 • sắp xếp ma trận

Để sắp xếp lại thứ tự các câu trả lời:

Xác định vị trí 6 dấu chấm ở bên trái của câu trả lời

Nhấp, giữ chuột và kéo câu trả lời đến một vị trí mới

Remove Answers – Xóa câu trả lời #

Để xóa câu trả lời trong trình tạo bài kiểm tra:

Di chuột qua câu trả lời bạn muốn xóa

Nhấp vào liên kết “Xóa” (“Remove”) màu đỏ

Đối với tất cả các loại câu hỏi khác, các tùy chọn câu trả lời sẽ khác nhau. Vui lòng tham khảo tài liệu về loại câu hỏi của chúng tôi để xem tất cả các tùy chọn có sẵn.

Points – Điểm #

Để chỉnh sửa số điểm khả dụng cho một câu hỏi:

Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh “__ points”

Chỉnh sửa điểm có sẵn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Lưu” (Save)

Lưu ý: Hiện tại, bạn không thể đặt các điểm khác nhau cho mỗi câu trả lời thông qua trình tạo bài kiểm tra. Vui lòng xem trang này để được hướng dẫn.

Question Type – Loại Câu Hỏi #

Để chỉnh sửa loại câu hỏi:

Nhấp vào menu thả xuống loại câu hỏi

Chọn một loại câu hỏi mới

Các tùy chọn câu trả lời sẽ tự động cập nhật ngay khi bạn thay đổi loại câu hỏi.

Question Settings – Cài đặt câu hỏi #

Cài đặt câu hỏi giống nhau trên tất cả các loại câu hỏi.

Để truy cập cài đặt câu hỏi trong trình tạo câu hỏi:

 • Tìm liên kết “Cài đặt câu hỏi” (Question Settings) bên dưới câu trả lời

Vì các cài đặt này cũng có sẵn trên trang Chỉnh sửa Câu hỏi chuyên dụng, vui lòng xem tài liệu sau về:

Question Categories – Danh mục câu hỏi #

Hiện tại, chúng không thể được đặt trong trình tạo bài kiểm tra. Vui lòng xem trang này để được hướng dẫn.

Cuối cùng, nếu bạn cần mở màn hình chỉnh sửa dành riêng cho câu hỏi:

Di chuột qua một câu hỏi

Nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa” (Edit) màu xanh lam

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên mở trang câu hỏi trong một tab mới để bạn không mất bất kỳ thay đổi nào chưa được lưu đối với bài kiểm tra của mình.

Remove Questions – Xóa câu hỏi #

Để xóa một câu hỏi khỏi bài kiểm tra của bạn:

Di chuột qua một câu hỏi

Nhấp vào liên kết “Xóa” (Remove) màu đỏ

Lưu ý: Điều này chỉ xóa câu hỏi khỏi bài kiểm tra cụ thể này. Nó sẽ vẫn nằm trong danh sách đầy đủ các câu hỏi của bạn và nếu sử dụng nó cho một bài kiểm tra khác, bài kiểm tra đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Rearrange Questions – Sắp xếp lại các câu hỏi #

Ngoài việc thêm và chỉnh sửa câu hỏi, bạn cũng có thể sử dụng trình tạo câu hỏi để di chuyển chúng xung quanh. Bạn có hai lựa chọn.

Drag & Drop – Kéo thả #

Ngay trước mỗi câu hỏi, bạn sẽ thấy một biểu tượng có 6 dấu chấm. Khi bạn di chuột qua biểu tượng này, con trỏ của bạn sẽ biến thành bàn tay. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhấp, giữ và kéo câu hỏi đến một nơi khác trong bài kiểm tra của bạn.

Arrows – Mũi tên #

Cũng nằm trước mỗi câu hỏi, bạn sẽ tìm thấy các mũi tên lên và xuống phía trên và bên dưới biểu tượng kéo và thả. Nhấp vào các mũi tên này sẽ chuyển câu hỏi lên hoặc xuống.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.