Trắc nghiệm các trường tùy chỉnh – LearnDash Quiz Custom Fields

Ngoài việc thêm số lượng câu hỏi của bài kiểm tra không giới hạn, bạn cũng có thể thu thập dữ liệu tùy chỉnh từ người dùng trước hoặc sau khi họ làm một bài kiểm tra. Bài viết này sẽ giải thích cách thiết lập các trường tùy chỉnh bài kiểm tra và nơi để xem chúng.

Lưu ý: Các trường tùy chỉnh câu đố được đặt trên cơ sở câu đố theo từng câu hỏi. Chúng không thể được đặt trên toàn bộ.

Enable Custom Fields – Bật các trường tùy chỉnh #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Nhấp vào bài kiểm tra bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Cuộn xuống phần Cài đặt quản trị và xử lý dữ liệu (Administrative and Data Handling Settings)

Bật cài đặt bên cạnh Trường tùy chỉnh (Custom Fields)

Display Position – Vị trí hiển thị #

Có hai nơi bạn có thể yêu cầu người dùng điền vào các trường tùy chỉnh của bạn:

 • Trên trang bắt đầu bài kiểm tra: Các trường tùy chỉnh được hiển thị sau bất kỳ nội dung nào bạn thêm vào đầu trang Bài kiểm tra và ngay trước nút “Bắt đầu bài kiểm tra” (Start Quiz).

Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn này, cài đặt “Tự động khởi động” (“Autostart”) trong cài đặt hiển thị bài kiểm tra của bạn sẽ bị bỏ qua và nút “Bắt đầu bài kiểm tra” (“Start Quiz”) sẽ luôn được hiển thị.

 • Khi kết thúc bài kiểm tra (trước kết quả bài kiểm tra): Các trường tùy chỉnh được hiển thị ngay trước nút “Kết thúc bài kiểm tra” (“Finish Quiz”).

Custom Fields Setup – Thiết lập trường tùy chỉnh #

 • Add Field: Để thêm các trường tùy chỉnh, hãy nhấp vào liên kết + Add field
 • Field Name: Đặt tên cho trường của bạn. Điều này sẽ đóng vai trò là nhãn cho trường biểu mẫu.
 • Field Type: Chọn một loại trường. Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:
  • Text: Trường văn bản một dòng đơn giản
  • Textarea: Một vùng văn bản dài hơn, nhiều dòng
  • Checkbox: Nhiều tùy chọn có thể được chọn
  • Drop-Down Menu: Chỉ có thể chọn một tùy chọn từ menu thả xuống
  • Radio: Chỉ có thể chọn một tùy chọn
  • Number: Tương tự như trường “Văn bản” (“Text”), nhưng chỉ cho phép số
  • Email: Tương tự như trường “Văn bản” (“Text”), nhưng yêu cầu địa chỉ email hợp lệ
  • Yes/No: Tương tự như trường “Radio”, nhưng chỉ cho phép chọn giá trị “Có” hoặc “Không” (“Yes” or “No”).
  • Date: 3 menu thả xuống sẽ được hiển thị, mỗi menu cho tháng, ngày và năm
 • Edit list: Đối với menu thả xuống, radio và hộp kiểm, hãy nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa danh sách” (“Edit List”) để thêm tùy chọn
 • Required: Bật nút chuyển đổi nếu bạn muốn đặt trường này là bắt buộc. Một giá trị phải được nhập hoặc chọn trước khi tiếp tục với bài kiểm tra.
 • Move Field: Để di chuyển một trường, hãy di chuột qua 6 chấm ở bên trái của tên trường, nhấp, giữ chuột và kéo trường đó đến vị trí mới
 • Delete Field: Di chuột qua hàng của trường và nhấp vào liên kết “Xóa” (“Remove”) màu đỏ

Custom Fields Data Storage – Lưu trữ dữ liệu trường tùy chỉnh #

Các trường tùy chỉnh câu đố được lưu trữ cùng với thống kê câu đố. Những nơi phổ biến nhất để xem thống kê bài kiểm tra là:

 • khi sử dụng khối / mã ngắn hồ sơ LearnDash
 • trong quản trị viên WordPress, từ hồ sơ của người dùng

Nhấp vào liên kết hoặc biểu tượng “Thống kê” ở một trong hai nơi và các trường tùy chỉnh sẽ được hiển thị cùng với phần còn lại của thống kê bài kiểm tra.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.