Thông báo bài kiểm tra qua email – LearnDash Quiz Email Notifications

Các bài kiểm tra trong LearnDash cho phép cả người dùng và quản trị viên nhận thông báo qua email khi hoàn thành một bài kiểm tra. Bài viết này sẽ giải thích cách thiết lập thông báo bài kiểm tra và các tùy chọn có sẵn.

Quiz Email Settings – Câu hỏi Cài đặt Email #

Cài đặt email bài kiểm tra là nơi bạn định cấu hình các cài đặt sau:

 • From Name: Tên người gửi. Thông thường, đây là tên công ty hoặc trang web của bạn.
 • From Email Address: Địa chỉ email của người gửi. Điều này sẽ mặc định cho địa chỉ email quản trị được liệt kê trong Cài đặt > Tổng quan.
 • Subject: Dòng chủ đề email
 • Message: Nội dung của email. Hình ảnh và HTML tùy chỉnh được hỗ trợ.
 • Mail To (chỉ dành cho thông báo của quản trị viên): Người nhận email. Nhiều địa chỉ cách nhau bằng dấu phẩy.

Nếu bạn chèn phương tiện hoặc sử dụng bất kỳ HTML nào trong tin nhắn của mình, vui lòng bật cài đặt “Cho phép HTML” (“Allow HTML”).

Access Email Settings – Truy cập Cài đặt Email #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Cuộn xuống phần Cài đặt Email bài kiểm tra (Quiz Email Settings)

Phần này được chia thành hai nhóm:

 • Admin Notifications: Được gửi tới quản trị viên, trưởng nhóm hoặc những người giám sát khác khi người dùng hoàn thành một bài kiểm tra. Bạn phải bật “Thông báo của quản trị viên” (“Admin Notification”) trên cơ sở mỗi bài kiểm tra.
 • User Notifications: Được gửi cho người dùng khi hoàn thành một bài kiểm tra. Bạn phải bật “Thông báo của người dùng” (“User Notification”) trên cơ sở mỗi bài kiểm tra.

Supported Variables – Các biến được hỗ trợ #

Bạn có thể sử dụng các biến tùy chỉnh trong email của mình. Đây là những giá trị động thay đổi tùy thuộc vào bài kiểm tra cụ thể mà email đang được gửi. Bạn có thể sử dụng các biến sau trong tin nhắn của mình:

 • $userId – User ID
 • $username – Username
 • $userlogin – User login name
 • $quizname – Quiz title
 • $result – Kết quả bài kiểm tra (được liệt kê dưới dạng phần trăm)
 • $points – Điểm thưởng
 • $categories – Tổng quan về danh mục

Enable Quiz Notifications – Bật thông báo bài kiểm tra #

Ngoài các cài đặt chung ở trên, bạn cần kích hoạt tính năng gửi thông báo. Điều này được thực hiện trên cơ sở câu đố. Nó không thể được đặt trên toàn cầu cho tất cả các câu đố.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Nhấp vào bài kiểm tra bạn muốn bật thông báo

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Cuộn xuống phần Cài đặt quản trị và xử lý dữ liệu (Administrative and Data Handling Settings)

Bật chuyển đổi Thông báo qua email (Email Notifications)

Quản trị viên: Bật chuyển đổi để gửi thông báo quản trị viên. Bạn có thể chọn nhận thông báo khi “Tất cả người dùng” (“All Users”) hoàn thành bài kiểm tra hoặc “Chỉ người dùng đã đăng ký” (“Registered users only”).

Người dùng: Bật chuyển đổi để gửi thông báo của người dùng

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.