Quản lý & cho điểm các bài luận – LearnDash Manage & Grade Essays

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý, chấm điểm, tải xuống và nhận xét các bài luận đã nộp. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập các bài luận trong một bài kiểm tra, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về loại câu hỏi bài luận.

Accessing Submitted Essays – Truy cập các bài luận đã nộp #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Bấm vào tab Bài luận đã nộp

Trang này sẽ liệt kê tất cả các bài luận đã được gửi bởi tất cả người dùng, cho tất cả các bài kiểm tra.

Filter Essays– Lọc bài luận #

Bạn có thể lọc danh sách Bài luận đã nộp theo một số cách:

 1. Chọn giữa Đã phân loại (Graded) và Không phân loại (Not Graded) – (hiển thị bằng màu hồng)
 2. Lọc theo khóa học, bài học hoặc bài kiểm tra có liên quan đến bài luận (hiển thị màu xanh lam)
  1. Chọn (các) tùy chọn từ menu thả xuống
  2. Nhấn nút Filter

Grading & Awarding Points – Chấm điểm & Điểm thưởng #

Có hai cách để chấm điểm bài luận và điểm thưởng.

From the Listing Screen – Từ màn hình danh sách #

Đây là cách nhanh chóng và dễ dàng để chấm điểm một bài luận.

 1. Từ màn hình liệt kê các Bài luận đã nộp…
 2. Nhập số điểm bạn muốn thưởng
 3. Nhấp vào nút phê duyệt (approve)

Trang sẽ tải lại và bạn sẽ thấy trạng thái thay đổi từ “Không được chấm điểm” (Not Graded) thành “Đã chấm điểm” (Graded) và các điểm thích hợp sẽ được hiển thị.

Không thể điều chỉnh thêm từ màn hình liệt kê, nhưng bạn có thể mở từng bài luận riêng lẻ nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Individual Essay – Từng bài luận riêng biệt #

Phương pháp này tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cung cấp tính linh hoạt hơn. Bạn có thể thay đổi một bài luận từ “Đã chấm điểm” (Graded) thành “Không được chấm điểm” (Not Graded) , cũng như điều chỉnh số điểm được trao.

 1. Từ màn hình liệt kê các Bài luận đã nộp (Submitted Essays)…
 2. Nhấp vào tiêu đề luận để chỉnh sửa nó
 3. Tìm phần Trạng thái chấm bài luận (Essay Grading Status) trong thanh bên
 4. Cập nhật trạng thái bài luận (Graded or Not Graded)
 5. Cập nhật số điểm được thưởng
 6. Nhấp vào nút Cập nhật (Update) để lưu các thay đổi của bạn

Nếu trước đây bạn đặt điểm cho bài luận thành Không được chấm, Không có điểm (Not Graded, No Points Awarded), thì trạng thái và điểm của bài kiểm tra sẽ không còn ở trạng thái Đang chờ xử lý (Pending) sau khi bạn cho điểm và cho biết rằng bài luận đã được chấm điểm.

Nếu người dùng không đạt ngưỡng vượt qua trước khi chấm điểm, nhưng sau khi chấm điểm bài luận mà họ đạt ngưỡng, thì họ sẽ được phép tiếp tục với khóa học.

Download an Essay File – Tải xuống tệp bài luận #

Nếu bạn chọn loại bài luận “Tải lên” (Upload), bài luận đã gửi của bạn sẽ bao gồm tệp mà người dùng đã tải lên.

 1. Từ màn hình mỗi bài luận (Individual Essay)…
 2. Cuộn xuống phần Tải lên bài luận (Essay Upload)
 3. Nhấp vào tệp để tải xuống

Commenting on Essays – Bình luận về các bài luận #

Theo mặc định, tất cả các bài luận được gửi thực sự có trang riêng của chúng. Bạn có thể truy cập trang đó bằng cách nhấp vào liên kết cố định ở đầu màn hình bài luận cá nhân trong quản trị viên WordPress.

Với tư cách là quản trị viên, nếu bạn muốn để lại nhận xét cho người dùng:

 1. Đảm bảo rằng “Cho phép nhận xét” (Allow comments) được chọn trong phần Thảo luận (Discussion)
 2. Trong phần Nhận xét (Comments ), nhấp vào nút “Thêm nhận xét“(Add comment)
 3. Nhập bình luận của bạn
 4. Nhấp vào nút “Thêm nhận xét” (Add Comment) để lưu nhận xét của bạn

Bình luận của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trên trang luận được đề cập ở trên.

Lưu ý: Thiết kế & bố cục của trang luận được quản lý bởi chủ đề WordPress của bạn.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.