Hiển thị kết quả bài kiểm tra – LearnDash Quiz Results Display

Trang kết quả bài kiểm tra là nơi người dùng truy cập ngay sau khi họ hoàn thành bài kiểm tra. Có khá nhiều phần tử trên trang này và bạn có thể kiểm soát những phần tử nào sẽ hiển thị.

 • So sánh điểm của người dùng với điểm trung bình cho bài kiểm tra
 • Đánh dấu câu trả lời đúng & sai
 • Hiển thị thông báo phản hồi tùy chỉnh
 • Hiển thị điểm tổng thể, điểm theo danh mục, câu trả lời đúng X trong số Y, thời gian sử dụng và hơn thế nữa

How to Access Settings – Truy cập cài đặt #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Nhấp vào bài kiểm tra bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Tìm phần Hiển thị trang kết quả (Results Page Display)

Lưu ý: Cài đặt hiển thị trang kết quả câu đố được đặt trên cơ sở câu đố. Chúng không thể được đặt trên toàn bộ.

Dưới đây là một ví dụ về hầu hết các tùy chọn có sẵn. Chúng tôi sẽ trình bày tất cả chúng bên dưới.

Quiz Result Message(s) – (Các) Thông báo kết quả kiểm tra #

Tính năng này, đôi khi được gọi là “mức độ tốt nghiệp” (“graduation levels”), cho phép bạn hiển thị thông báo tùy chỉnh cho người dùng trên trang kết quả bài kiểm tra.

 • Chọn chỉ hiển thị một thông điệp chung cho mọi người
 • Hiển thị các thông báo khác nhau, dựa trên số điểm mà người dùng nhận được trong bài kiểm tra
 • Thêm bao nhiêu cấp tùy thích (về mặt kỹ thuật, tối đa là 100)
 • Đối với mỗi cấp độ, hãy đặt điểm số tối thiểu (%) phải đạt được để người dùng có thể nhìn thấy thông báo

Để hiển thị (các) thông báo kết quả bài kiểm tra:

 1. Bật cài đặt (các) Thông báo kết quả (Result Message(s))
 2. Nếu bạn muốn hiển thị cùng một thông báo cho mọi người, chỉ cần nhập một thông báo vào ô đầu tiên, thế là xong

Bây giờ, hãy sử dụng một ví dụ khác với nhiều thông báo:

 • Hiển thị thông báo “vui lòng thử lại” (“please try again”) cho những người dùng đạt điểm từ 0 đến 80%
 • Hiển thị thông báo “bạn đã vượt qua” ( “you passed) cho những người dùng đạt điểm từ 81% đến 89%
 • Hiển thị thông báo “bạn đã đạt được chứng chỉ” (“you earned a certificate”) cho những người dùng đạt điểm từ 90 đến 100%

Sau khi bật cài đặt Các thông báo kết quảResult Message(s):

 1. Nhập tin nhắn của bạn cho nhóm 0 đến 80% vào ô đầu tiên
 2. Nhấp vào liên kết + Thêm tốt nghiệp (+ Add graduation) ở cuối hộp
 3. Nhập 81 vào ô “Từ _% điểm, hiển thị thông báo này:”
 4. Thêm tin nhắn của bạn cho nhóm 81% đến 89%
 5. Nhấp vào liên kết + Thêm tốt nghiệp (+ Add graduation) ở cuối hộp
 6. Nhập 90 vào ô “Từ _% điểm, hiển thị thông báo này:”
 7. Thêm tin nhắn của bạn cho nhóm 90% đến 100%

Bây giờ bạn đã thiết lập 3 tin nhắn riêng biệt. Mỗi người dùng sẽ nhận được một tin nhắn, nhưng tin nhắn sẽ được tùy chỉnh dựa trên điểm số của họ.

Restart Quiz Button #

Bật cài đặt này để hiển thị nút “Khởi động lại câu đố” (“Restart Quiz” ) trên trang kết quả, sau khi người dùng hoàn thành câu hỏi.

Custom Results Display #

Có một số khía cạnh của trang kết quả bài kiểm tra mà bạn có thể tùy chỉnh. Chọn hiển thị hoặc ẩn bất kỳ phần tử nào sau đây:

 • Điểm trung bình (Average Score): Hiển thị biểu đồ thanh với Điểm của bạn so với Điểm trung bình của tất cả người dùng đã thực hiện bài kiểm tra này
 • Điểm danh mục (Category Score): Hiển thị điểm số (theo phần trăm) được chia nhỏ theo danh mục câu hỏi
 • Điểm tổng thể (Overall Score): Hiển thị số điểm kiếm được, điểm có thể có và điểm phần trăm. Nếu các bài luận vẫn cần được chấm điểm, một thông báo cũng sẽ được hiển thị trong khu vực này.
 • Số câu trả lời đúng (No. of Correct Answers): Hiển thị số câu hỏi được trả lời đúng trong tổng số câu hỏi
 • Thời gian đã dành (Time Spent): Hiển thị thời gian người dùng hoàn thành bài kiểm tra

Lưu ý: Nếu bạn tắt cài đặt Hiển thị kết quả tùy chỉnh (Custom Results Display), tất cả các phần tử sẽ được hiển thị.

Custom Answer Feedback – Phản hồi câu trả lời tùy chỉnh #

Khi bật phản hồi câu trả lời tùy chỉnh, bạn có thể quyết định loại phản hồi nào sẽ cung cấp cho người dùng khi kết thúc bài kiểm tra. Một số ví dụ bao gồm:

 • Chỉ hiển thị điểm cuối cùng (ẩn tất cả các câu hỏi)
 • Hiển thị cho người dùng câu trả lời nào đúng và không chính xác
 • Hiển thị thông báo tùy chỉnh bên dưới mỗi câu hỏi

Vui lòng tự làm quen với các yếu tố sau. Chúng ta sẽ thảo luận về chúng bên dưới.

Correct / Incorrect Messages – Thông báo chính xác / không chính xác #

Thông báo đúng hoặc sai có thể được hiển thị bên dưới mỗi câu hỏi bài kiểm tra.

 • Nếu câu trả lời là đúng, từ “Chính xác” sẽ xuất hiện ở đầu thư
 • Nếu câu trả lời không chính xác, từ “Không chính xác” sẽ xuất hiện ở đầu thư
 • Bên dưới “Chính xác” hoặc “Không chính xác”, bạn có thể thêm một thông báo tùy chỉnh cho mỗi câu hỏi
 • Chọn hiển thị một thông báo cho đúng và một thông báo khác cho không chính xác, HOẶC
 • Chọn hiển thị cùng một thông báo, bất kể đúng / sai

Configure Messages – Cấu hình thông báo #

Nếu bạn muốn hiển thị thông báo đúng / sai sau mỗi câu hỏi, bạn cần thiết lập chúng trước.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Questions

Nhấp vào câu hỏi bạn muốn thêm tin nhắn

Cuộn xuống phần Thông báo có câu trả lời đúng (Message with the correct answer)

(Tùy chọn) Chọn hộp Cùng văn bản cho… (Same text for…) nếu bạn chỉ muốn hiển thị một thông báo, bất kể đúng / sai

Nhập tin nhắn của bạn vào trình chỉnh sửa. Hình ảnh và các HTML khác được hỗ trợ.

(Tùy chọn) Nếu bạn không chọn hộp ở bước 4, hãy nhập một thông báo khác khi người dùng nhận được câu hỏi không chính xác

Tất cả những điều này cũng có sẵn ngay trong trình tạo bài kiểm tra.

Correct / Incorrect Answer Marks – Dấu câu trả lời đúng / không chính xác #

Dấu câu trả lời cung cấp phản hồi của người dùng về mỗi câu hỏi. Màu xanh lá cây được sử dụng để chỉ ra các câu trả lời đúng, trong khi màu đỏ được sử dụng để chỉ ra các câu trả lời sai. Nếu bạn cho phép người dùng làm lại bài kiểm tra và bạn không muốn đưa ra câu trả lời, bạn có thể tắt dấu trả lời. Họ sẽ vẫn có thể xem câu trả lời mà họ đã cung cấp, họ chỉ không biết câu trả lời là đúng hay sai.

View Questions Button – Nút Xem câu hỏi #

Nếu bị vô hiệu hóa, nút “Xem câu hỏi” (“View questions”) sẽ không xuất hiện trên trang kết quả và người dùng sẽ không thể xem lại các câu hỏi. Chỉ thông tin bạn đã bật trong phần trước, “Hiển thị kết quả tùy chỉnh” (“Custom Results Display”), mới được hiển thị.

Để xem lại các yếu tố đã đề cập trước đó, đây là các cài đặt chịu trách nhiệm giúp bạn có thể thực hiện được những điều này:

 • Chỉ hiển thị điểm cuối cùng (ẩn tất cả các câu hỏi) – Nút Xem câu hỏi (View Questions Button) bị tắt
 • Hiển thị cho người dùng câu trả lời nào là đúng và không chính xác – Đã bật Dấu câu trả lời đúng / không chính xác
 • Hiển thị một thông báo tùy chỉnh bên dưới mỗi câu hỏi- Đã bật Thông báo Chính xác / Không chính xác

Tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể bật hoặc tắt bất kỳ sự kết hợp nào của các cài đặt này cùng một lúc. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị thông báo đúng / không chính xác và đánh dấu câu trả lời đúng / sai nhưng không cung cấp cho người dùng khả năng xem lại câu hỏi, hãy tắt Nút Xem câu hỏi (View Questions Button) và bật hai nút còn lại.

Lưu ý: Nếu bạn tắt cài đặt Phản hồi câu trả lời tùy chỉnh (Custom Answer Feedback), tất cả các yếu tố sẽ được bật và hiển thị.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.