Cài đặt chung Bài kiểm tra – LearnDash Global Quiz Settings

Màn hình cài đặt bài kiểm tra LearnDash là nơi bạn có thể đặt một số tùy chọn chung sẽ áp dụng cho tất cả các bài kiểm tra trên trang web của bạn. Cài đặt bài kiểm tra được sắp xếp thành một vài phần, được nêu bên dưới.

Để truy cập cài đặt chung cho bài kiểm tra của bạn:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes > tab “Settings”

Global Quiz Management & Display Settings – Cài đặt chung hiển thị & quản lý bài kiểm tra #

Quiz Builder – Trình tạo bài kiểm tra #

Trình tạo bài kiểm tra được bật theo mặc định. Nó đơn giản hóa việc tạo bài kiểm tra và có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với những bài kiểm tra phức tạp hơn với nhiều câu hỏi.

Nó có thể bị vô hiệu hóa, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên để nó được bật.

Sử dụng Quiz builder →

Khi trình tạo bài kiểm tra được bật, bạn có một số tùy chọn bổ sung:

 • Questions Displayed: Điều này cho biết số lượng câu hỏi sẽ xuất hiện trong trình tạo bài kiểm tra, trước khi hiển thị phân trang ở dưới cùng. Đối với các bài kiểm tra lớn, việc giảm số lượng này có thể làm cho các bài kiểm tra của bạn dễ quản lý hơn với trình tạo.
 • Shared Quiz Questions: Bật cài đặt này nếu bạn muốn sử dụng cùng một câu hỏi cho nhiều bài kiểm tra.

Lưu ý: Sau khi các câu hỏi của bài kiểm tra được chia sẻ được bật, nó sẽ không nên bị vô hiệu hóa nếu không xem xét cẩn thận. Bất kỳ câu hỏi nào được liên kết với nhiều bài kiểm tra sẽ mất liên kết nếu cài đặt bị tắt.

Custom Quiz Time Formats – Tùy chỉnh định dạng thời gian kiểm tra #

Theo mặc định, LearnDash sẽ sử dụng định dạng ngày và giờ mặc định của WordPress để thống kê bài kiểm tra và bảng xếp hạng bài kiểm tra. Bật cài đặt này nếu bạn muốn sử dụng định dạng ngày / giờ tùy chỉnh. Sau khi được bật, bạn sẽ có hai tùy chọn:

 • Định dạng thời gian thống kê
 • Định dạng thời gian của bảng xếp hạng

Mỗi cái có thể được đặt riêng lẻ.

Quiz Template Management – Quản lý mẫu bài kiểm tra #

Nếu bạn đang sử dụng các mẫu bài kiểm tra, phần này cho phép bạn xóa một mẫu câu hỏi hoặc cập nhật tiêu đề của mẫu hiện có.

Chọn mẫu bài kiểm tra từ menu thả xuống

(Tùy chọn) Chỉnh sửa tiêu đề mẫu

Nhấp vào Cập nhật (Update) để cập nhật tiêu đề hoặc Xóa (Delete) để xóa mẫu đó

Quiz Email Settings – Cài đặt email bài kiểm tra #

Vui lòng xem tài liệu đầy đủ của chúng tôi về quiz email notifications →

Quiz Taxonomies (Categories & Tags) – Phân loại bài kiểm tra (Danh mục & Thẻ) #

Sử dụng phân loại bài kiểm tra là hoàn toàn tùy chọn, nhưng chúng cung cấp một cách bổ sung để sắp xếp các bài kiểm tra của bạn.

 • Danh mục bài kiểm tra LearnDash: Điều này cho phép bạn sắp xếp các bài kiểm tra của mình thành các danh mục tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các bài kiểm tra LearnDash.
 • Thẻ bài kiểm tra LearnDash: Điều này cho phép bạn sắp xếp các bài kiểm tra của mình bằng cách sử dụng các thẻ tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các bài kiểm tra LearnDash.
 • Danh mục bài đăng của WP (WP Post Categories): Điều này cho phép bạn sắp xếp các bài kiểm tra của mình bằng hệ thống quản lý danh mục mặc định của WordPress. Các danh mục này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Chuyên mục. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa cả hai loại bài đăng Bài viết & bài kiểm tra.
 • Thẻ bài đăng WP (WP Post Tags): Điều này cho phép bạn tổ chức các bài kiểm tra của mình bằng cách sử dụng hệ thống quản lý thẻ mặc định của WordPress. Các thẻ này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Tags. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng Bài đăng & bài kiểm tra.

Nếu bạn đã bật các tùy chọn này, khi bạn chỉnh sửa một bài kiểm tra, bạn sẽ thấy từng tùy chọn trong số chúng trong thanh bên của màn hình chỉnh sửa. Trong ảnh chụp màn hình ở trên, danh mục và thẻ WordPress được hiển thị bằng màu hồng, trong khi danh mục và thẻ LearnDash được hiển thị bằng màu xanh lam.

Managing Categories & Tags – Quản lý danh mục & thẻ #

Bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa) Danh mục & Thẻ WordPress và LearnDash thông qua menu Action:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Chọn menu thả xuống Action

Chọn tùy chọn menu mong muốn của bạn

Quiz Custom Post Types -Tùy chỉnh cách đăng bài kiểm tra #

Các tùy chọn này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các bài kiểm tra LearnDash trên trang web của bạn:

 • Tìm kiếm bài kiểm tra: Bật cài đặt này nếu bạn muốn các bài kiểm tra được đưa vào kết quả tìm kiếm khi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm WordPress mặc định trên giao diện người dùng của trang web của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm điều này bằng cách bật Chỉ người dùng đã đăng nhập hoặc Chỉ người dùng đã đăng ký.
 • Trang Lưu trữ: Bật cài đặt này nếu bạn muốn bật trang lưu trữ giao diện người dùng, nơi tất cả các bài kiểm tra được liệt kê. Sau khi được bật, để điều này có hiệu lực, bạn phải lưu lại liên kết cố định trang web của mình. Bạn cũng có thể bật thêm.
 • Nguồn cấp RSS / Atom khi bật cài đặt này.
 • Cài đặt được hỗ trợ của trình chỉnh sửa: Chọn các cài đặt này để cho phép các cài đặt được hỗ trợ của WordPress trong trình chỉnh sửa và chủ đề, chẳng hạn như:
  • hình ảnh nổi bật
  • nhận xét
  • trường tùy chỉnh
  • bản sửa đổi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.