Bảng xếp hạng bài kiểm tra – LearnDash Quiz Leaderboard

Bảng xếp hạng bài kiểm tra cung cấp một cách để bạn hiển thị điểm số của người dùng cho tất cả những người tham gia bài kiểm tra. Người dùng có thể thấy xếp hạng và lý tưởng hơn, họ sẽ cảm thấy có xu hướng cố gắng hơn trong bài kiểm tra để đạt xếp hạng cao hơn.

Enable the Leaderboard – Bật bảng xếp hạng #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Cuộn xuống phần Cài đặt quản trị và xử lý dữ liệu (Administrative and Data Handling Settings)

Bật chuyển đổi cho Bảng xếp hạng (Leaderboard)

Leaderboard Settings – Cài đặt bảng xếp hạng #

Who Can Apply?: Điều này xác định ai có thể gửi điểm của họ lên bảng xếp hạng.

  • Tất cả người dùng
  • Chỉ cho phép người dùng đã đăng kí
  • Chỉ người dùng ẩn danh (dành cho các khóa học “Mở” (“Open”) mà người dùng không cần đăng nhập). Người dùng ẩn danh được yêu cầu nhập tên và email của họ.

Multiple Applications per user: Bật tùy chọn này để cho phép cùng một người dùng gửi nhiều điểm cho bảng thành tích.

  • Nhập số phút người dùng phải đợi trước khi họ có thể gửi điểm số khác

Automatic user entry: Bật tùy chọn này để tự động gửi điểm của người dùng lên bảng thành tích. Nếu bị vô hiệu hóa, một nút sẽ có sẵn để người dùng nhấp vào để gửi điểm của họ.

Number of displayed entries: Điều này đề cập đến số lượng mục nhập có trong bảng xếp hạng khi nó được hiển thị cho người dùng.

Sort list by?: Điều này xác định thứ tự sắp xếp khi bảng thành tích được hiển thị cho người dùng.

  • Best user (top score) – Người dùng tốt nhất (điểm cao nhất)

Lưu ý: Trong trường hợp hòa giữa hai hoặc nhiều người dùng (có cùng điểm số), người dùng đầu tiên gửi điểm của họ sẽ được hiển thị trên những người khác.

  • Mục mới nhất
  • Mục cũ nhất

Display on Quiz results page: Bật tùy chọn này để hiển thị bảng xếp hạng trên trang kết quả bài kiểm tra. Bạn có hai tùy chọn về cách hiển thị:

  • Below the result text: Bảng xếp hạng được hiển thị trên trang theo mặc định.
  • In a button: Nút “Hiển thị bảng xếp hạng” (“Show Leaderboard”) được hiển thị ở cuối kết quả bài kiểm tra và phải được nhấp vào để hiển thị bảng xếp hạng.

Ngoài ra còn có tùy chọn để chèn bảng xếp hạng vào bất kỳ trang hoặc bài đăng WordPress nào bằng cách sử dụng mã ngắn:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Tìm bài kiểm tra mong muốn

Trong cột Mã ngắn, hãy sao chép mã ngắn của bảng xếp hạng (ví dụ: )

Dán mã ngắn vào trình soạn thảo văn bản của trang mong muốn

What the User Sees – Người dùng thấy gì #

Đây là những gì người dùng nhìn thấy sau khi hoàn thành một bài kiểm tra. Ví dụ này hiển thị bảng xếp hạng sau khi nhấp vào nút “Hiển thị bảng xếp hạng” (“Show Leaderboard”) .

Nếu người dùng có vai trò “quản trị viên” hoặc Quản trị viên trên trang web WordPress của bạn, kết quả kiểm tra của họ sẽ không được đưa vào bảng xếp hạng theo mặc định. Để đưa quản trị viên vào các báo cáo, bao gồm cả báo cáo ProPanel, bạn phải bật tùy chọn đó một cách cụ thể trong phần Cài đặt chung của Cài đặt LearnDash LMS.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Settings

Đảm bảo rằng bạn đang ở trên tab General

Cuộn xuống Cài đặt người dùng quản trị (Admin User Settings)

Chuyển đổi tùy chọn có nội dung Bao gồm trong Báo cáo (Include in Reports)

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.