Cài đặt quyền truy cập bài học – LearnDash Lesson Access Settings

Cài đặt truy cập bài học cung cấp cho bạn một số tùy chọn khi bạn muốn bài học của mình có sẵn. Bạn cũng có thể chọn một số bài học nhất định để cung cấp miễn phí, làm bài học mẫu. Và có lẽ quan trọng nhất, đây là nơi bạn chỉ định một bài học cho một khóa học cụ thể. Chúng ta hãy xem xét các tùy chọn.

Locating Lesson Access Settings – Vị trí cài đặt quyền truy cập bài học #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Lessons

Bấm vào bài bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)ở đầu trang

Tìm phần có tiêu đề “Cài đặt truy cập bài học” (“Lesson Access Settings”)

Associated Course – Khóa học liên kết #

Để một bài học hiển thị trong nội dung khóa học của bạn, bạn cần phải liên kết bài học đó với một khóa học. Cài đặt này là cách bạn làm điều đó.

 • Bên cạnh Khóa học liên kết, nhấp vào menu thả xuống và chọn khóa học mà bài học này thuộc về

Lưu ý: Nếu bạn đã bật shared course steps, trường này sẽ bị vô hiệu hóa vì các bài học có thể được liên kết với nhiều khóa học.

Sample Lesson – Bài học mẫu #

Bạn có thể biến bất kỳ bài học nào thành bài học mẫu, bài học này sẽ cung cấp cho tất cả người dùng, bất kể họ có đăng ký tham gia khóa học hay không. Đây là một cách tuyệt vời để giới thiệu phong cách giảng dạy của bạn hoặc lôi kéo ai đó đăng ký hoặc mua khóa học của bạn.

 • Bên cạnh Bài học mẫu (Sample Lesson), hãy bật cài đặt này

Đây là những gì khách truy cập của bạn sẽ thấy:

Lesson Schedule – Lịch học #

Lịch học cho phép bạn chuẩn bị một buổi học vào một thời điểm cụ thể. Một bài học có thể có sẵn ngay lập tức hoặc vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Bạn có các tùy chọn sau:

 • Immediately (mặc định)
  Bài học được cung cấp ngay sau khi người dùng đăng ký khóa học
 • Enrollment-based
  Bài học sẽ có sau X ngày sau khi người dùng đăng ký khóa học
 • Specific date
  Bài sẽ có vào một ngày cụ thể

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.