Cài đặt chung bài học – LearnDash Global Lesson Settings

Màn hình cài đặt bài học LearnDash là nơi bạn có thể đặt các tùy chọn chung sẽ áp dụng cho tất cả các bài học trên trang web của bạn. Cài đặt bài học được sắp xếp thành một vài phần, được nêu bên dưới.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Lessons > tab “Settings”

Lesson Display Settings – Cài đặt hiển thị bài học #

Nếu bạn đang sử dụng trình tạo khóa học để sắp xếp các bài học của mình, thì cài đặt hiển thị bài học ở đây không áp dụng. Bạn có thể bỏ qua chúng. Đây chỉ đơn giản là một cách thay thế để kiểm soát thứ tự xuất hiện các bài học của bạn, nếu bạn không sử dụng trình tạo khóa học.

Các cài đặt này sẽ áp dụng chung cho tất cả các bài học trong tất cả các khóa học, nhưng có thể được ghi đè trên cơ sở từng khóa học trong cài đặt hiển thị và nội dung khóa học.

Sort By

 • Date (mặc định) – Ngày
 • Title – Tiêu đề
 • Menu Order – Thứ tự menu

Sort Direction

 • Descending (mặc định) – Giảm dần
 • Ascending – Tăng dần

Chọn số lượng bài viết trên mỗi trang (Posts Per Page) để hiển thị

 • Điều này xác định số lượng bài học được hiển thị trong bảng nội dung khóa học, trước khi phân trang được thêm vào dưới cùng
 • Nhập 0 để hiển thị tất cả các bài học (tắt phân trang)

Lesson Taxonomies (Categories & Tags) – Phân loại Bài học (Danh mục & Thẻ) #

Việc sử dụng phân loại bài học là hoàn toàn không bắt buộc, nhưng chúng cung cấp một cách bổ sung để sắp xếp bài học của bạn.

 • Danh mục bài học LearnDash (LearnDash Lesson Categories): Điều này cho phép bạn sắp xếp các bài học của mình thành các danh mục tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các bài học LearnDash.
 • Thẻ bài học LearnDash (LearnDash Lesson Tags): Điều này cho phép bạn tổ chức các bài học của mình bằng cách sử dụng các thẻ tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các bài học LearnDash.
 • Danh mục bài đăng của WP (WP Post Categories): Điều này cho phép bạn sắp xếp các bài học của mình bằng hệ thống quản lý danh mục mặc định của WordPress. Các danh mục này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Chuyên mục. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa cả hai loại bài đăng Bài viết & Bài học.
 • Thẻ bài đăng WP (WP Post Tags): Điều này cho phép bạn tổ chức các bài học của mình bằng cách sử dụng hệ thống quản lý thẻ mặc định của WordPress. Các thẻ này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Tags. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng Bài đăng & Bài học.

Managing Categories & Tags – Quản lý danh mục & thẻ #

Bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa) Danh mục & Thẻ WordPress và LearnDash thông qua menu Action:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Lessons

Chọn menu thả xuống Action

Chọn tùy chọn menu mong muốn của bạn

Custom Post Type Options – Tùy chọn loại bài đăng tùy chỉnh #

Các tùy chọn này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các bài học LearnDash trên trang web của bạn:

 • Tìm kiếm bài học: Bật cài đặt này nếu bạn muốn các bài học được đưa vào kết quả tìm kiếm khi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm WordPress mặc định trên giao diện người dùng của trang web của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm điều này bằng cách bật Chỉ người dùng đã đăng nhập hoặc Chỉ người dùng đã đăng ký.
 • Trang Lưu trữ: Bật cài đặt này nếu bạn muốn bật trang lưu trữ giao diện người dùng, nơi tất cả các bài học được liệt kê. Sau khi được bật, để điều này có hiệu lực, bạn phải lưu lại liên kết cố định trang web của mình. Bạn cũng có thể bật thêm
 • Nguồn cấp RSS / Atom khi bật cài đặt này.
 • Cài đặt được hỗ trợ của trình chỉnh sửa: Chọn các cài đặt này để cho phép các cài đặt được hỗ trợ của WordPress trong trình chỉnh sửa và chủ đề, chẳng hạn như hình ảnh nổi bật, nhận xét, trường tùy chỉnh và bản sửa đổi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.