Hỗ trợ Bitrix24: dữ liệu bạn có thể được yêu cầu cung cấp

Hỗ trợ Bitrix24: dữ liệu bạn có thể được yêu cầu cung cấp

Nếu bạn gặp sự cố liên tục với quyền truy cập vào Bitrix24 của mình hoặc lỗi khi sử dụng nó, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24.

Chuyên gia của Nhóm hỗ trợ Bitrix24 có thể hỏi bạn địa chỉ IP của bạn và kết quả của lệnh theo dõi.

Sẽ tốt hơn nếu một chuyên gia có kiến ​​thức nhất định hoặc quản trị viên hệ thống sẽ liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24.

Kiểm tra IP của bạn #

Bạn có thể kiểm tra IP của mình bằng cách sử dụng một trong các dịch vụ sau:

Lưu địa chỉ IP của bạn hoặc chụp ảnh màn hình.

Traceroute #

Bạn cần theo dõi đường đến Bitrix24 của mình. Đây là cách thực hiện:

Hệ điều hành Windows

Nhấn WIN R > nhập cmd > nhấp vào OK :

tracert1.jpg

Nhập ** tracert YOUR_BITRIX24_ADDRESS ** > nhấn Enter .

tracert2.jpg

Hệ điều hành macOS

Mở Finder> Applications> Utilities> Terminal .

Nhập ** traceroute YOUR_BITRIX24_ADDRESS ** .

 Трассировка в macOS

Hệ điều hành Chrome OS

Mở ứng dụng Terminal từ trình khởi chạy hoặc sử dụng phím tắt CTRL SHIFT .

Nhập ** tracepath YOUR_BITRIX24_ADDRESS ** > nhấn Enter .

Sử dụng lệnh exit để đóng ứng dụng Terminal.

Lưu kết quả dưới dạng tệp văn bản hoặc lấy ảnh chụp màn hình.

Giờ đây, khi bạn biết địa chỉ IP của mình và có kết quả của lệnh theo dõi, bạn có thể gửi những dữ liệu này đến chuyên gia của nhóm Hỗ trợ Bitrix24.

Đề xuất bài viết