Hình thức CRM: các tình huống bán hàng

Hình thức CRM: các tình huống bán hàng

Chúng tôi đã mở rộng danh sách các tình huống để làm việc với các biểu mẫu CRM. Hiện có 4 kịch bản mới để bán sản phẩm:

products_form.jpg

Cách thêm sản phẩm vào biểu mẫu CRM #

Để thêm các mục vào biểu mẫu CRM, hãy chọn kịch bản thích hợp và sử dụng trường Danh sách sản phẩm . Bạn cũng có thể thêm trường có sản phẩm vào các biểu mẫu CRM khác bằng cách sử dụng nút Thêm sản phẩm .

add_products.jpg

Theo mặc định, trường sản phẩm trống. Nhấp vào bút chì và chọn mục mong muốn từ danh mục hoặc tạo một mục mới.

products_field.jpg

Tên – bạn có thể thay đổi tên của trường với các sản phẩm trong biểu mẫu.Trường bắt buộc – tùy chọn này làm cho trường bắt buộc. Nó không cho phép gửi biểu mẫu mà không chọn một sản phẩm.Nhiều – tùy chọn này cho bạn cơ hội chọn một số sản phẩm khác nhau trong biểu mẫu.Hiển thị hình ảnh sản phẩm lớn – tùy chọn phóng to hình ảnh sản phẩm trong biểu mẫu.

product_settings.jpg

Đọc thêm về cách làm việc với biểu mẫu CRM mới trong bài viết Thêm biểu mẫu CRM mới bằng trình thiết kế mới .

Bán sản phẩm #

Hình thức phù hợp với những sản phẩm, dịch vụ mà ngoại hình không phải là tiêu chí lựa chọn. Ví dụ, dịch vụ pháp lý hoặc vé.

legal_service.jpg

Theo mặc định, kịch bản này tạo Khách hàng tiềm năng . Trong Trình thiết kế biểu mẫu CRM, bạn có thể chọn một thực thể khác. Với tùy chọn Chế độ chuyên gia, bạn có thể chọn hướng giao dịch mà biểu mẫu sẽ được lưu.

deal_customer.jpg

Bán sản phẩm, bao gồm thanh toán #

Một hình thức thanh toán tích hợp, cho phép khách hàng thanh toán cho các sản phẩm đã đặt hàng một cách nhanh chóng.

Payment_form.jpgg

Sau khi điền vào biểu mẫu, khách hàng ngay lập tức đến trang có thanh toán.Bất kỳ hệ thống thanh toán nào cũng phải được kết nối. Đọc thêm trong bài viết Сkết nối hệ thống thanh toán trong Trung tâm bán hàng .

Bán sản phẩm bằng hình ảnh #

Hình thức này phù hợp với những sản phẩm có hình ảnh. Trong hình thức này, một hình ảnh được thêm vào tên của sản phẩm để đưa ra một ý tưởng chung về nó.

sweater.jpg

Bán sản phẩm với mức độ vizual hóa tối đa #

Hình thức phù hợp với những trường hợp cần xem hình ảnh chi tiết của sản phẩm.

Large_picture.jpg

Các bài viết được đề xuất :