Gửi nhật ký ứng dụng dành cho máy tính để bàn tới Bộ phận trợ giúp

Gửi nhật ký ứng dụng dành cho máy tính để bàn tới Bộ phận trợ giúp

Trước tiên, nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với ứng dụng máy tính để bàn Bitrix24, hãy đảm bảo bạn có:

Trong trường hợp không có cách nào ở trên giúp ích, bạn có thể gửi nhật ký ứng dụng dành cho máy tính để bàn tới Bộ phận trợ giúp của Bitrix24. Vui lòng thực hiện các bước bên dưới để hoàn tất:

Đối với Mac:

  • Mở ứng dụng Bitrix24 dành cho máy tính để bàn & điều hướng đến & bảng menu ứng dụng. Nhấp vào Bitrix24 & chọn Gửi nhật ký tới bộ phận trợ giúp (Send Log to Helpdesk)
  • Nếu bạn đã gửi vé, hãy nhấp vào Tôi đã gửi vé (I’ve already submitted a ticket) & nhập ID tham chiếu vé (số) (number). Nếu bạn chưa có – hãy nhấp vào Tôi muốn tạo vé (I want to create a ticket).
  • Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo Vé của bạn (Your ticket) đã được gửi thành công cùng với liên kết đặt vé. Số vé (Ticket number)(ID) ở cuối liên kết.

Đối với Windows:

  • mở (chạy) ứng dụng dành cho máy tính để bàn của bạn;
  • nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng Bitrix24 trên máy tính để bàn được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của màn hình; 
  • nhấp vào nút bánh răng cưa (cogwheel); 
  • nhấp vào Gửi nhật ký tới bộ phận trợ giúp (Send Log to Helpdesk).