Giao tiếp không giới hạn

Giao tiếp không giới hạn

Bitrix24 công cụ giao tiếp có sẵn cho số lượng người dùng không giới hạn. Bạn có thể mời bất kỳ số lượng người dùng nào vào Bitrix24 của mình, họ sẽ có thể sử dụng các tin nhắn, cuộc trò chuyện, ứng dụng dành cho thiết bị di động của Activity Stream – miễn phí.

Công cụ giao tiếp bao gồm:

  • Luồng hoạt động (Activty stream)
  • Trò chuyện và cuộc gọi video
  • Điện thoại (quyền truy cập vào các công cụ, các cuộc gọi được tính phí riêng lẻ do giá cước điện thoại)
  • Thư
  • Mạng 2.0
  • Công cụ nhân sự (Cơ cấu công ty, nhân viên (danh sách), trang hồ sơ nhân viên)
  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động