Giao diện quản lý tệp

Giao diện quản lý tệp

Giao diện mới đã xuất hiện trong tất cả các phần tử có sẵn công việc với các tệp: CRM, Nguồn cấp dữ liệu, Nhiệm vụ, v.v.

Điều gì đã thay đổi #

Các biểu tượng hành động đã trở nên lớn hơn và mỗi biểu tượng đều có chữ ký.

file_ transaction.jpg

Để thêm tệp, hãy kéo thả chúng vào vùng được đánh dấu.

drop_files.jpg

Trong cài đặt, bạn có thể cho phép chỉnh sửa tài liệucắt dán ảnh hoặc tạo tài liệu mới .

file_settings.jpg

Bạn và đồng nghiệp của bạn có thể tạo ảnh ghép trong phần bình luận.

collage.jpg

Bạn có thể tạo tệp docxxlsx và pptx trực tiếp trong thư của mình. Khi bạn đóng trình chỉnh sửa, tệp sẽ tự động được đính kèm vào thư của bạn.

new_document.jpg

Mỗi tệp bạn đã thêm vào thư đều có menu hành động. Nó có các tùy chọn sau: chèn vào văn bản và xóa. Nó cũng hiển thị đường dẫn tệp.

file_menu.jpg