Ghim và thêm tin nhắn vào mục yêu thích (Pin and add messages to favorites)

Ghim và thêm tin nhắn vào mục yêu thích (Pin and add messages to favorites)

Đôi khi, bạn không có thời gian để đọc tin nhắn trong Bản tin nhưng lại muốn đọc chúng sau.

Trong trường hợp này, bạn có thể ghim tin nhắn hoặc thêm nó vào mục yêu thích

Ghim tin nhắn #

Để ghim tin nhắn, hãy nhấp vào nút Ghim hoặc nhấp vào nút ba chấm > Ghim . Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Thêm> Ghim .

pin1.jpg

Bạn có thể ghim số lượng tin nhắn không giới hạn. Các tin nhắn đã ghim được hiển thị theo thứ tự như chúng đã được ghim.

Nhấp vào các nút tương ứng để mở rộng hoặc thu gọn các thư đã ghim.

pin2.jpg

Để bỏ ghim tin nhắn, hãy nhấp lại vào nút Ghim hoặc chọn tùy chọn tương ứng trong menu Thêm .

Nếu bạn ghim nhiều hơn hai bài đăng, chúng sẽ được thu gọn vào một cửa sổ và không ảnh hưởng đến công việc của bạn.

collapsed messages.png

Chỉ có thể ghim tin nhắn trong bản tin và nó được hiển thị dưới dạng “được ghim” chỉ cho người dùng đã ghim tin nhắn đó.

Thêm tin nhắn vào mục yêu thích #

Nếu tin nhắn quan trọng với bạn, hãy thêm nó vào Mục ưa thích bằng cách nhấp vào nút ba chấm > Thêm vào mục ưa thích .

pin3.jpg

Tất cả các tin nhắn được đánh dấu là Yêu thích có thể được tìm thấy bằng cách áp dụng bộ lọc Ưa thích .

pin4.jpg