Gắn thẻ trong tác vụ

Gắn thẻ trong tác vụ

Khi bạn cần phân loại tác vụ hoặc thêm từ khóa cho chúng, bạn có thể sử dụng thẻ. Cách hoạt động trong Bitrix24: trước tiên bạn thêm thẻ vào biểu mẫu tác vụ, sau đó bạn có thể sử dụng bộ lọc phía trên tác vụ để tìm tác vụ với từ khóa (thẻ) cụ thể.

Cách thêm thẻ vào tác vụ Bitrix24 #

Mở biểu mẫu tác vụ mới để tạo một tác vụ mới (hoặc mở tác vụ hiện có để chỉnh sửa) và điều hướng đến phần Thêm bên dưới biểu mẫu, tùy chọn Thẻ được liệt kê ở đó trong số các tùy chọn có sẵn, hãy nhấp vào nó để bỏ cuộn:

Đi tới phần Thẻ và nhấp vào Thêm để mở biểu mẫu thẻ. Tại đây, bạn có thể thêm thẻ mới hoặc chọn một trong những thẻ bạn đã thêm trước đó. Bạn có thể thêm \ chọn nhiều thẻ cho một tác vụ.

Cách lọc tác vụ theo thẻ #

Khi các thẻ đã được thêm, bạn có thể lọc tác vụ của mình theo thẻ. Đầu tiên, nhấp vào Bộ lọc để mở và nhấp vào Thêm trường và chọn trường Thẻ để thêm nó vào bộ lọc:

Giờ đây, khi trường Thẻ có sẵn bên trong bộ lọc, bạn có thể nhập tên thẻ vào đó:

Tất cả các tác vụ với thẻ này sẽ được hiển thị trong bộ lọc sau điều kiện thẻ lọc được áp dụng:

Bạn có thể mở tác vụ để kiểm tra thẻ của nó – nó sẽ được hiển thị trong tiện ích bên phải: