Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 với Lịch Google

Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 với Lịch Google

Bạn có thể kết nối Lịch Google của mình với Bitrix24. Tất cả các sự kiện trong lịch Google của bạn sẽ được sao chép trong Bitrix24 và ngược lại.

Cách kết nối Lịch Google #

Mở phần Lịch (Calendar) > nhấp vào nút Đồng bộ hóa (Synchronize).

googlecal1.jpg

Chọn Lịch Google (Google Calendar).

googlecal2.jpg

Nhấp vào Kết nối (Connect) chọn Tài khoản Google (Google Account) của bạn > cuộn xuống và nhấp vào Cho phép (Google Account).

googlecal3.jpg

Bạn sẽ thấy có một dấu kiểm màu xanh lục trên biểu tượng Lịch Google (Google Calendar) và các sự kiện từ Lịch Google (Google Calendar) sẽ được thêm vào lịch Bitrix24 của bạn.

googlecal4.jpg

Trong Bitrix24, một lịch riêng được tạo trong danh sách lịch. Bạn có thể truy cập danh sách này trong phần Lịch (Canlendar) > Lịch (Calendars). Bạn có thể hủy kích hoạt Lịch Google (Google Calendar) ở ​​đó nếu cần.

googlecal5.jpg

Tất cả các sự kiện được thêm vào Lịch Google sẽ tự động được thêm vào Bitrix24 của bạn.

Khi tạo một sự kiện mới, chọn Lịch Google được kết nối và sự kiện này sẽ tự động được thêm vào Lịch Google (Google Calendar) của bạn cũng như Bitrix24.

 googlecalendar4.png

Cách ngắt kết nối Lịch Google #

Để ngắt kết nối Google Lịch, nhấp vào nút Đồng bộ hóa (Synchronize) > nhấp vào Ngắt kết nối (Disconnect).

googlecal6.jpg