Định tuyến cuộc gọi đi từ điện thoại đến trình duyệt

Định tuyến cuộc gọi đi từ điện thoại đến trình duyệt

Nếu bạn đã kết nối điện thoại SIP, cuộc gọi đi được thực hiện qua thiết bị này theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể định tuyến cuộc gọi từ thiết bị đến trình duyệt hoặc ứng dụng Bitrix24 Desktop và quay lại.

Tùy chọn này khả dụng nếu bạn đã thuê số hoặc đã kết nối SIP PBX.

Khi bạn bắt đầu cuộc gọi đi, hãy nhấp vào biểu tượng điện thoại màu xanh lam và cuộc gọi sẽ được chuyển đến trình duyệt và ứng dụng Bitrix24 Desktop.

routeip1.jpg

Nếu bạn muốn định tuyến cuộc gọi trở lại điện thoại từ trình duyệt, hãy nhấp vào biểu tượng điện thoại màu xanh lá cây .

routeip2.jpg

Bitrix24 ghi nhớ cài đặt, tức là cài đặt tiếp theo khi bạn sẽ gọi từ Bitrix24, nó sẽ sử dụng tùy chọn đã được chọn trước đó.

Cuộc gọi đến được chuyển đến điện thoại SIP, trình duyệt và ứng dụng Bitrix24 Desktop cùng một lúc. Khi nhân viên trả lời trước, sẽ có cuộc trò chuyện với khách hàng.