Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Trước khi sử dụng tài khoản đám mây Bitrix24 và tất cả các dịch vụ được cung cấp bên trong phiên bản Bitrix24 của bạn, bạn phải đọc và chấp nhận Điều khoản dịch vụ, bao gồm:

Trước khi đặt hàng đăng ký thương mại, chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt bản demo 30 ngày miễn phí  cho tài khoản đám mây của bạn.

Nếu bạn muốn di chuyển tài khoản Bitrix24 Cloud của mình sang bản sao sản phẩm On-Premise, bạn sẽ cần đọc và chấp nhận Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cho phiên bản Bitrix24 On-Premise.