Điều gì sẽ xảy ra với Bitrix24 của tôi nếu tôi ngừng sử dụng nó

Điều gì sẽ xảy ra với Bitrix24 của tôi nếu tôi ngừng sử dụng nó

Các gói trả phí không kéo dài thời gian đăng ký sẽ chuyển sang gói miễn phí.

Chúng tôi tự động xóa các tài khoản Bitrix24 miễn phí không hoạt động trong trong trường hợp không có người dùng nào đăng nhập trong hơn 40-50 ngày. Xin lưu ý – điều này không ảnh hưởng đến người đăng ký gói trả phí Bitrix24.

Đây là cách điều này xảy ra với các tài khoản miễn phí:

  • Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cảnh báo rằng tài khoản của bạn có thể bị xóa do không hoạt động.
  • Sau khoảng 40 ngày không hoạt động, tài khoản Bitrix24 của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và bạn không thể truy cập được nữa.
  • Bạn sẽ nhận được email thông báo rằng tài khoản Bitrix24 của bạn không còn nữa.
  • Sau khoảng 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ xóa hoàn toàn tài khoản Bitrix24 của bạn, điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội đưa Bitrix24 của bạn trở lại trực tuyến  – để làm được điều đó, bạn cần liên hệ với Bộ phận trợ giúp của chúng tôi ngay lập tức.

Quan trọng: nếu tài khoản Bitrix24 của bạn bị xóa hoàn toàn, tất cả dữ liệu được liên kết với Bitrix24 của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi máy chủ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc hủy kích hoạt tài khoản Bitrix24 gói miễn phí không xóa Cấu hình mạng Bitrix24.