Danh sách đen (Blacklist)

Danh sách đen (Blacklist)

Nếu bạn liên tục nhận được các cuộc gọi đến từ cùng một số, bạn có thể chặn số này bằng cách thêm nó vào danh sách đen. Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Danh sách đen .

 blacklist1.png

Có hai cách để thêm số vào danh sách đen:

  • Tự độngNhấp vào nút bánh răng > kích hoạt tùy chọn Tự động chặn số điện thoại ngoài giờ làm việc :Định cấu hình Số lượng cuộc gọi và Khoảng thời gian (trong vài phút) giữa chúng và Bitrix24 sẽ tự động thêm các số đáp ứng các yêu cầu này vào danh sách đen. Đừng quên ghi lại tin nhắn để xử lý cuộc gọi ngoài giờ trong Giờ làm việc phần Cài đặt số .Quản trị viên được thông báo khi một số được thêm vào danh sách cấm.
  • Theo cách thủ côngBạn cũng có thể thêm các số vào danh sách đen theo cách thủ công.Chỉ cần nhấp vào nút Thêm vào danh sách và chỉ định các số bạn muốn chặn.Các cuộc gọi từ các số được thêm vào danh sách đen sẽ bị từ chối và sẽ được hiển thị trong Phần Chi tiết cuộc gọi .

Cách xóa số điện thoại khỏi danh sách đen #

Nhấp vào nút tác vụ bên cạnh số điện thoại trong danh sách cấm > nhấp vào Xóa để xóa số khỏi Danh sách đen.

 blacklist4.png

Chỉ những người dùng có quyền truy cập để cập nhật cài đặt điện thoại có thể quản lý danh sách cấm.