Đăng ký SIP-Connector

Đăng ký SIP-Connector

Đăng ký SIP-Connector cho phép bạn chấp nhận cuộc gọi đến và thực hiện các cuộc gọi đi qua PBX của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô-đun SIP-Connector.

Để đặt hàng, hãy đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn, sau đó chuyển đến: Điện thoại (Telephony) > Số dư và Thống kê (Balance and statistics).

Xin lưu ý rằng giá cả và đơn vị tiền tệ được nêu trong bài viết hỗ trợ này có thể khác nhau đối với quốc gia (khu vực) của bạn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Đăng ký thương mại chỉ những người dùng có quyền truy cập cấp quản trị viên mới có thể mua được.

Đăng ký thương mại của bạn sẽ được tự động gia hạn theo chu kỳ thanh toán bạn đã chọn. Bạn có thể tắt tùy chọn gia hạn đăng ký tự động bên trong tài khoản của mình, tại đây: Đăng ký (Subscription) > Lịch sử mua hàng (Purchase history) > – nhấp vào Hủy đăng ký (Cancel subscription).

Tìm hiểu thêm – Cách tắt tính năng gia hạn đăng ký tự động tùy chọn.