Dán hình ảnh từ khay nhớ tạm (Paste images from the clipboard)