Cuộc thảo luận video HD với tính năng chia sẻ màn hình

Cuộc thảo luận video HD với tính năng chia sẻ màn hình

Chia sẻ màn hình của bạn trong các cuộc gọi điện video. Để bật chia sẻ màn hình, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho máy tính để bàn.

Bạn có thể nhận thấy rằng chúng tôi cũng hỗ trợ định dạng thảo luận video HD 16:9 , đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn defacto cho giao tiếp thời gian thực.

Cuộc thảo luận video khả dụng cho các nhóm tối đa 24 người dùng.

Quan trọng:

  • Trong ứng dụng Bitrix24 Mobile, bạn chỉ có thể thực hiện các cuộc gọi video trực tiếp một đối một.