Cuộc gọi kiểm tra với số dư bằng 0 (Test call with zero balance)

Cuộc gọi kiểm tra với số dư bằng 0 (Test call with zero balance)

Giờ đây, bạn có thể thực hiện kiểm tra cuộc gọi  trong Bitrix24 với số dư 0,00.

Bạn có thể kiểm tra các cuộc gọi trước bạn thuê một số từ Bitrix24 hoặc kết nối PBX của bạn.

Cuộc gọi kiểm tra miễn phí và chỉ có thể được thực hiện với số dư 0,00.

Đây là cách thực hiện cuộc gọi thử nghiệm:

  • Mở Bitrix24 Messenger , nhấp vào Biểu tượng cuộc gọi và Thêm bất kỳ số điện thoại nào để kiểm tra:
  • Cuộc gọi sẽ được chuyển hướng đến cuộc gọi tự động của cuộc gọi thử nghiệm. Hãy đảm bảo rằng loa máy tính của bạn và microphone hoạt động bình thường.
  • Để đánh giá điện thoại chất lượng cuộc gọi nói một cái gì đó sau khi bạn nghe những giai điệu
  • Nếu bạn đã nghe thấy giọng nói của riêng bạn thì thiết bị máy tính của bạn cho phép bạn sử dụng điện thoại Bitrix24.

Vậy là xong. Nếu bạn chưa nghe thấy giọng nói của mình, vui lòng kiểm tra yêu cầu kỹ thuật .

Để có thể thực hiện cuộc gọi đi (không phải cuộc gọi thử nghiệm), vui lòng thêm tín dụng điện thoại vào số dư của bạn.