Cuộc gọi điện video cho nhóm 24 nhân viên

Cuộc gọi điện video cho nhóm 24 nhân viên

Ngày nay, khi việc ở nhà là quan trọng, chúng tôi cố gắng hết sức để làm cho công việc từ xa trở nên thoải mái hơn.

Chúng tôi đã cải thiện sự ổn định của cuộc gọi thoại và video. Ngoài ra, các cuộc gọi hiện có sẵn cho các nhóm tối đa 24 người dùng cho người đăng ký gói thương mại! Người dùng gói miễn phí vẫn có thể sử dụng cuộc gọi điện video nhóm cho nhóm tối đa 12 nhân viên.

 conferencecall.jpg

Cuộc gọi thoại và video nhóm khả dụng trong các trình duyệt (Google Chrome và Mozilla Firefox) và trong Bitrix24 Desktop ứng dụng. Trong ứng dụng Bitrix24 Mobile, cuộc gọi điện video nhóm chưa được hỗ trợ.

Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu kỹ thuật trong bài viết –
Cuộc gọi điện video 
.

Đối với người dùng Bitrix24 On-Premise, có một số yêu cầu phải được đáp ứng để thực hiện cuộc gọi cho nhóm 24 nhân viên.

Hãy an toàn và ở nhà!