Cuộc gọi đi -bắt đầu từ số 8

Cuộc gọi đi -bắt đầu từ số 8

Nếu bạn muốn gọi đến các quốc gia có các số bắt đầu bằng 84, 85, 86, 87, 88, 89 (danh sách đầy đủ các quốc gia được hỗ trợ tại đây ), bạn cần bắt đầu quay số từ  +, 00 hoặc 011.

Ví dụ: đây là nó sẽ như thế nào đối với Việt Nam:

+84 và xa hơn là phần còn lại của số;

0084  và thêm phần còn lại của số;

01184  và thêm phần còn lại của số.