Công cụ lập kế hoạch tác vụ

Công cụ lập kế hoạch tác vụ

Công cụ lập kế hoạch tác vụ Bitrix24 là một công cụ giúp bạn luôn có tính tổ chức. Đây là bảng lập kế hoạch tác vụ cá nhân của bạn mà bạn có thể định cấu hình và sử dụng theo cách bạn muốn. Đi tới phần Tác vụ và Dự án > Công việc > chọn chế độ xem Công cụ lập kế hoạch .

planner1.jpg

Trong thẻ tác vụ, có một biểu tượng đặc biệt cho biết số lượng hoạt động trong tác vụ này. Các bộ đếm đặc biệt phía trên công cụ lập kế hoạch hiển thị số lượng công việc đã quá hạn và số lượng nhận xét mới cho công việc.

Ưu điểm của công cụ lập kế hoạch #

Công cụ lập kế hoạch là không gian cá nhân của riêng bạn. Bạn có thể tạo các giai đoạn nhiệm vụ của riêng mình, tự lập kế hoạch cho ngày làm việc của mình. Bạn có thể chuyển nhiệm vụ giữa các giai đoạn này và sẽ không có ai nhận được thông báo về việc đó.

Đừng quên rằng các giai đoạn tác vụ trong bảng lập kế hoạch tác vụ của bạn không có bất kỳ mối liên hệ nào với thời hạn tác vụ. Hãy tính đến điều đó và khi tạo các giai đoạn, đừng quên thời hạn tác vụ.

Đồng nghiệp của tôi có thể xem bảng kế hoạch tác vụ và tác vụ của tôi không? #

Nếu đồng nghiệp của bạn mở Tác vụ trong hồ sơ của bạn, anh ấy/cô ấy chỉ thấy tên các giai đoạn. Anh ấy/cô ấy không nhìn thấy các tác vụ (ngoại trừ các tác vụ mà đồng nghiệp này tham gia).

Chỉ quản trị viên và người giám sát của nhân viên mới có thể xem tất cả các nhiệm vụ của nhân viên.