Chuyển đổi tệp không thành công

Chuyển đổi tệp không thành công

Table of Contents

Khi bạn cố gắng mở tệp trên Bitrix24.Drive của mình, lỗi chuyển đổi có thể xảy ra.

 error1.png

Điều này có thể xảy ra do các lý do khác nhau:

  • Máy chủ chuyển đổi không khả dụng, vì không có kết nối. Vui lòng kiểm tra kết nối của bạn.
  • Khóa cấp phép không hoạt động. Nếu bạn sử dụng phiên bản Bitrix24 On-Premise, hãy đảm bảo rằng khóa cấp phép của bạn đang hoạt động.
  • Bạn đang cố gắng chuyển đổi quá nhiều tệp cùng một lúc. Vui lòng đợi trong 5 phút và thử lại.
  • Bạn đang cố chuyển đổi một tệp quá lớn. Vui lòng đảm bảo rằng kích thước tệp không vượt quá 40Mb (hoặc nếu đó là tệp video – 3Gb).
  • Thời gian chờ chuyển đổi. Điều này có thể xảy ra nếu kích thước tệp vượt quá giới hạn, có cấu trúc quá phức tạp hoặc bạn có kết nối không ổn định.
  • Tệp hoàn toàn không mở được. Cố gắng mở nó trên máy tính cục bộ của bạn. Nếu nó không mở, không thể chuyển đổi tệp này.

Cách khắc phục? #

  • Kiểm tra kết nối mạng của bạn .
  • Đảm bảo rằng kích thước tệp không vượt quá 40Mb (hoặc nếu đó là tệp video – 3Gb).
  • Hãy thử mở tệp này bằng LibreOffice. Nếu nó mở ra, hãy đợi 5-7 phút và thử chuyển đổi lại tệp.
  • Nếu không có cách nào trong số đó hoạt động, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và đính kèm tệp mà bạn không thể chuyển đổi.