Cập nhật sản phẩm bằng cách nhập tệp CSV

Cập nhật sản phẩm bằng cách nhập tệp CSV

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu chi tiết sản phẩm cũ. Nếu bạn gặp vấn đề với việc sử dụng danh mục mới, bạn luôn có thể chuyển sang danh mục cũ. Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến > Cài đặt> Thông số cửa hàng trực tuyến .

addproduct10.jpg

Đi tới tab Danh mục sản phẩm > vô hiệu hóa Bật biểu mẫu chi tiết sản phẩm mới .

 addproduct11.jpg

Đôi khi bạn cần cập nhật hàng chục, thậm chí hàng trăm sản phẩm trong Bitrix24. Ví dụ, bạn muốn bắt đầu một đợt giảm giá lớn và cần cập nhật giá trên nhiều sản phẩm. Sẽ mất rất nhiều thời gian để làm điều đó theo cách thủ công. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nhập tệp CSV đã được cập nhật.

Nếu bạn chỉ muốn thêm các sản phẩm mới, vui lòng tham khảo bài viết – Nhập sản phẩm .

Đi tới CRM> Sản phẩm > chọn phần cần thiết, ví dụ: Quần áo > Áo phông.

Nhấp vào nút bánh răng > Xuất sản phẩm sang CSV .

prodimp1.jpg

Thực hiện các thay đổi trong tệp đã tải xuống và lưu tệp đó.

 prodimp2.jpg

Trước khi nhập tệp đã tải xuống, xin lưu ý:

  • Các tệp trùng lặp được tìm kiếm theo trường ID bên ngoài . Nếu một sản phẩm đã tồn tại, nó sẽ được cập nhật bằng cách sử dụng dữ liệu đã nhập. Nếu không, một sản phẩm mới sẽ được tạo ra.
  • Bạn không thể hủy kết quả nhập.

Nhập tệp đã tải xuống. Nhấp vào nút bánh răng cưa > Nhập sản phẩm .

prodimp3.jpg

Chọn tệp CSV và nhấp vào Tiếp theo .

prodimp4.jpg

Kiểm tra ánh xạ đã lưu và nhấp vào Tiếp theo .

config_field_mapping.png

Xong! Sản phẩm được nhập và cập nhật thành công. Nhấp vào Sẵn sàng , sản phẩm mới sẽ nằm trong thư mục Sản phẩm đã nhập.

prodimp6.jpg