Cập nhật Công cụ Ảo Bitrix

Cập nhật Công cụ Ảo Bitrix

Lưu ý: Cập nhật Công cụ Ảo Bitrix là một hoạt động phức tạp trong đó các tệp hệ thống của hệ điều hành máy ảo được cập nhật và kiến ​​thức phù hợp về hệ thống *nix là điều cần thiết để hoàn thành hoạt động này đúng cách. Bạn nên thực hiện sao lưu toàn bộ máy ảo.

Vui lòng chọn tùy chọn 2. Quản lý localhost – 6. Cập nhật máy chủ (Update server) trong menu quản trị để cập nhật sản phẩm BitrixVA.

Tập lệnh sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật của máy ảo, hiển thị tổng khối lượng để tải xuống và nhắc cài đặt.

Lưu ý . Mục menu này chỉ bắt đầu cập nhật các thành phần máy ảo hiện tại. Nếu bạn có một số máy chủ trong nhóm (cụm), việc cập nhật tất cả các máy ảo trong nhóm là điều hợp lý.

Chú ý:

  • Nếu xảy ra lỗi sau khi cập nhật, bạn có thể khôi phục toàn bộ hoặc một phần các tệp cài đặt cũ của dịch vụ có liên quan vì tệp cấu hình không bị ghi đè trong quá trình cập nhật mà được lưu trữ trong tệp * .ori. (đánh dấu thời gian).
  • Ngoài ra, trong quá trình cập nhật, một số mô-đun php có thể ngắt kết nối. Để kết nối chúng, vui lòng thực hiện các lệnh sau: mv -f /etc/php.d/(module).ini.disabled /etc/php.d/(module).ini service httpd restart

Quan trọng: Quá trình cập nhật Công cụ ảo có thể mất một khoảng thời gian – lên đến 2-3 giờ hoặc thậm chí hơn, tùy thuộc vào kích thước nhiệm vụ cập nhật và dung lượng máy chủ và bản tải hiện tại. Để kiểm tra việc thực thi các tác vụ cập nhật đang chạy, vui lòng sử dụng tùy chọn 5. Các tác vụ nền trong nhóm> 1. Xem các tác vụ đang chạy . Nếu cần kiểm tra nhật ký các tác vụ cập nhật, bạn có thể tìm thấy chúng tại đây: /opt/webdir/temp.