Căn chỉnh thanh chân trang – Footer Bar Alignment

Căn chỉnh thanh chân trang – Footer Bar Alignment

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Footer.

Tại mục Footer Bar Alignment có 3 vị trí khác nhau cho thanh chân trang – trái, chính giữaphải (left, center or right ).

Footer Bar Alignment