Cài đặt mô-đun mới trong Bitrix24 On-Premise

Cài đặt mô-đun mới trong Bitrix24 On-Premise

Nếu bạn muốn sử dụng mô-đun mới trong Bitrix24 On-Premise, bạn cần cài đặt nó theo cách thủ công.

Cách cài đặt mô-đun mới #

Bạn cần cập nhật Bitrix24 của mình trước khi cài đặt mô-đun mới. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong phần Chợ ứng dụng (Marketplace) > Cập nhật nền tảng (Platform update).

Hãy lấy mô-đun Sites làm ví dụ.

Nhấp vào Cài đặt (Settings) > Mô-đun (Modules).

Tìm Landings (trang Đích) trong danh sách các mô-đun và nhấp vào Cài đặt (Install).

Sites sẽ xuất hiện ở menu bên trái trong Bitrix24 của bạn và sẽ sẵn sàng để sử dụng!

Bài viết được đề xuất