Cài đặt hộp thư

Cài đặt hộp thư

Sau khi kết nối hộp thư với Bitrix24 Webmail, bạn sẽ có quyền truy cập vào cài đặt hộp thư bổ sung, vào danh bạ, thêm chữ ký, định cấu hình danh sách đen.

Nhấp vào nút bánh răng > chọn một trong các tùy chọn có sẵn.

mailboxsettings1.jpg

Cài đặt hộp thư #

Cài đặt hộp thư được mô tả chi tiết trong bài viết – Tích hợp hộp thư.

Hãy tổng quan về các cài đặt chỉ có thể được định cấu hình sau khi kết nối hộp thư của bạn.

mailboxsettings2.jpg

Bạn có thể định cấu hình các thư mục để đồng bộ hóa.

mailboxsettings3.jpg

Chọn hộp bên cạnh tên thư mục mà bạn muốn được đồng bộ hóa và định cấu hình quy tắc thư mục. Nhấp vào Lưu (Save).

Bạn có thể ngắt kết nối hộp thư bằng cách nhấp vào Tắt (Disable) .

 mailboxsettings4.jpg

Chỉnh sửa chữ ký #

Bạn có thể thêm chữ ký sẽ tự động được thêm vào các thư gửi đi của bạn. Chỉ cần nhấp vào nút bánh răng > Chỉnh sửa chữ ký (Edit signature).

mailboxsettings5.jpg

Sau đó, nhấp vào nút tương ứng để thêm chữ ký mới.

mailboxsettings6.jpg

Để thêm một hình ảnh thay vì chữ ký, hãy nhấp vào nút tương ứng.

 mailboxsettings7.jpg

Quan trọng! URL của hình ảnh cần phải trực tiếp và công khai (có thể truy cập từ bên ngoài) . Nếu không, hình ảnh sẽ không được hiển thị trong email. Liên kết công khai tới hình ảnh từ Ổ đĩa Bitrix24 sẽ không hoạt động. Bạn có thể lưu trữ hình ảnh trên máy chủ của mình hoặc trên một máy chủ lưu trữ hình ảnh phù hợp.

Danh bạ (Contact) #

Khi gửi email, bạn cần chỉ định email và tên liên hệ. Sau khi gửi email, địa chỉ được thêm vào phần Danh bạ / Địa chỉ liên hệ của Webmail Bitrix24.

mailboxsettings8.jpg

Lần tới, bạn sẽ có thể chọn một địa chỉ liên hệ từ phần Danh bạ.

Nếu bạn đi tới phần Danh bạ của Bitrix24 Webmail, bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ, chỉnh sửa tên và email của liên hệ, xóa địa chỉ email không cần thiết hoặc thêm liên hệ thư mới theo cách thủ công.

mailboxsettings9.jpg

Danh sách cấm #

Trong phần này, bạn có thể thêm các địa chỉ cụ thể hoặc toàn bộ miền vào danh sách cấm. Thư đến từ những địa chỉ này sẽ tự động chuyển sang mục spam.

 mailboxsettings10.jpg

Bài viết được đề xuất: