Cách thay đổi tên miền của biểu mẫu CRM

Cách thay đổi tên miền của biểu mẫu CRM

Đây là giải pháp tạm thời. Chúng tôi đang nghiên cứu một cách thuận tiện hơn để thay đổi tên miền.

Truy cập CRM Biểu mẫu CRM (CRM forms) > và cuộn đến Biểu mẫu đặt trước (Preset forms).

preset_forms.png

Bạn có thể thay đổi tên miền trong cài đặt của biểu mẫu đặt trước Thông tin liên hệ (contact info). Nhấn Chỉnh sửa (Edit). 

Mở biểu mẫu Thông tin liên hệ (Contact info) > nhấp vào biểu tượng bánh răng > đi tới Cài đặt trang (page settings).

page_settings.png

Đi tới Cài đặt trang web (Site settings).

site_settings.png

Tại đây, bạn có thể thay đổi địa chỉ trang web hoặc kết nối tên miền của riêng mình.

edit_domain.png

Đọc thêm thông tin về tên miền của riêng bạn trong bài viết Kết nối trang web Bitrix24.Sites của bạn hoặc Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 với miền của riêng bạn.

Để thay đổi miền phụ của trang web, hãy nhấp vào bút chì.

pencil.png

Chỉ định một miền phụ. Nếu tên đã được sử dụng, hãy chọn một tên khác.

 change_domain.png

Lưu cài đặt. Sau đó, biểu mẫu sẽ có sẵn tại địa chỉ mới. Tên miền phụ sẽ thay đổi đối với tất cả các biểu mẫu CRM.

new_domain.png