Cách thao tác với các biến thể sản phẩm đã thay đổi

Cách thao tác với các biến thể sản phẩm đã thay đổi

Các biến thể cho phép bạn sử dụng các thuộc tính bổ sung trong thẻ sản phẩm. Ví dụ, nó có thể là màu sắc, kích thước hoặc trọng lượng.

Giờ đây, bạn không cần phải tạo một mục mới mỗi khi màu áo phông hoặc cỡ lốp mới xuất hiện.

Trước đây , các biến thể chỉ hiển thị bên trong thẻ sản phẩm. Và danh sách sản phẩm không hiển thị đơn vị và số lượng biến thể có sẵn.

Bây giờ danh sách sản phẩm hiển thị thêm thông tin:

  • biến thể sản phẩm
  • sự phụ thuộc giữa các biến thể
  • giá trị của các trường cho mỗi biến thể
variants.png

Các biến thể có thể được chỉnh sửa không chỉ bên trong thẻ mà còn trong danh sách sản phẩm. Đánh dấu vào hình ảnh sản phẩm và nhấp vào Chỉnh sửa .

edit_product.png

Thực hiện các thay đổi và lưu chúng.

save.png

Bạn có thể chọn xem các thuộc tính biến thể mới có được hiển thị trong Cửa hàng trực tuyến hay không.

variant_property.png