Cách tạo cửa hàng trực tuyến trong Bitrix24

Cách tạo cửa hàng trực tuyến trong Bitrix24

Trong Bitrix24, bạn có thể tạo cửa hàng trực tuyến bằng một vài cú nhấp chuột. Bắt đầu bán hàng và kiếm tiền mà không cần cài đặt phức tạp!

Cách tạo cửa hàng trực tuyến #

Nhấp vào nút Cửa hàng trực tuyến (online store) ở menu bên trái > Cửa hàng trực tuyến (Online stores) > Cửa hàng trực tuyến mới (New online store).

Chọn một mẫu và chủ đề màu sắc.

Bạn có thể thay đổi chủ đề màu sau đó trong Cài đặt cửa hàng trực tuyến (Configure online store). Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể chọn mẫu khác.

Cách thêm khối mới #

Nhấp vào Thêm khối (Add block) ở nơi bạn muốn thêm.

Bạn sẽ được đề xuất chọn một loại khối mới.

Cách chỉnh sửa khối #

Bất kỳ khối nào cũng có hai menu cài đặt – ở bên trái và bên phải.

Menu bên trái có hai nút:

  • Chỉnh sửa – định cấu hình tiêu đề khối, phần tử, ký tự liên kết.
  • Thiết kế – định cấu hình cài đặt kiểu khối và cài đặt chế độ xem.

Quyền menu cho phép bạn di chuyển, sao chép và xóa khối.

Cách xuất bản cửa hàng trực tuyến của tôi #

Nhấp vào Xuất bản ở góc trên cùng bên phải để cung cấp cửa hàng trực tuyến của bạn mọi người và bắt đầu bán hàng!

Bạn có thể xuất bản tất cả các trang cửa hàng trực tuyến cùng một lúc bằng cách nhấp vào Xuất bản tất cả các trang (Publish all pages).

onlinestore1.png

Nếu bạn muốn tùy chỉnh URL, hãy đi tới Cài đặt cửa hàng trực tuyến (Configure online stores) và thay đổi địa chỉ ở đó.

Bài viết được đề xuất: