Cách mua đăng ký thương mại

Cách mua đăng ký thương mại

Đối với đăng ký Cloud (thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và PayPal):

1. Chọn tùy chọn đăng ký trên trang sau  hoặc đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn bằng thông tin đăng nhập của chủ sở hữu tài khoản (tài khoản người dùng quản trị).

2. Bên trong tài khoản Bitrix24 của bạn, hãy chọn một tùy chọn đăng ký tại đây: Đăng ký (Subscription) > Nâng cấp (Upgrade) [chọn tùy chọn đăng ký]

3. Nếu được cung cấp, trên trang Thanh toán, hãy áp dụng mã phiếu giảm giá của bạn.

4. Tiếp tục với thông tin thanh toán và lập hóa đơn của bạn, chọn phương thức thanh toán mong muốn. Đối với một số quốc gia, ID VAT hợp lệ của bạn có thể được yêu cầu. Khi hoàn tất – nhấp vào “Thanh toán ngay” (Pay now).

5. Sau khi xác nhận thanh toán, tài khoản Bitrix24 của bạn sẽ tự động được kích hoạt với tùy chọn đăng ký đã mua.

Thanh toán chuyển khoản và séc chỉ khả dụng cho đăng ký gói Standard hoặc Professional cho gói 12, 24 hoặc 36 tháng (vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sales@bitrix24.com để biết chi tiết).